D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_gulacsy_i.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pálffy Jenőné Gulácsy Irén, Takách-Tolvay József és sokan mások
B e s o r o l á s i   c í m : Pálffy Jenőné Gulácsy Irén, Takách-Tolvay József és sokan mások
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-29
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gulácsy Irén (1894-1945)
V I A F I d : 15182160
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Takách-Tolvay József (1876-1945)
V I A F I d : 121441321
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 19/1-1-45/46
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gulácsy Irén, Pálffy Jenőné író. 16 éves korában férjhez ment. Eleinte Szeged és a Hanság vidékén élt, majd Nagyváradra költözött. Férje korán megrokkant, munkaképtelenné vált; a család fenntartása a fiatal írónőre hárult. A Nagyvárad c. lap belső munkatársa lett. A marosvásárhelyi Zord Idők lapvállalat pályázatára írta meg első regényét, a földreform problémájával foglalkozó Förgeteget. Napáldozat c. parasztdrámájával egy drámapályázaton nyert első díjat. A mohácsi vész korát megelevenítő Fekete vőlegények sikere után szinte teljesen a történelmi témák felé fordult, előző színvonalát azonban elérni nem tudta, korrajza egyre felszínesebbé, külsődlegesebbé vált. A főváros ostromának esett áldozatul. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Takách-Tolvay József, gróf katonatiszt, politikus. A Ludovika Akadémián tanult. Az I. világháborúig különböző beosztásokban szolgált, közben mint százados 1904 - 1909 között József Ferenc főherceg nevelőjeként 5 évet töltött József főherceg udvartartásában. 1905-ben grófi rangra emelték, s ekkortól használta a kihalt Tolvay család nevét is. Az I. világháborúban magas beosztású tisztként vett részt, majd 1917-től a hadügyminisztériumban teljesített szolgálatot. Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság idején Bécsben tartózkodott mint a közös hadügyi javakat felszámoló bizottság tagja. Az ún. bankgassei puccs egyik szervezője: tiszttársaival elfogták a Tanácsköztársaság bécsi képviselőit. Lefoglalták a követség javait, iratait, s azokat a bécsi rendőrség és a szegedi kormány kezeire juttatták. A tanácskormány kérésére az osztrák hatóságok letartóztatták. Szabadulása után a m. ellenforradalom bécsi katonai megbízottja; az osztrák katona- és munkástanács azonban kitiltotta Ausztria területéről. 1920-ban Varsóba vezényelték, részt vett a Szovjet- Oroszország elleni intervencióban. 1921 - 1925-ben a bukaresti magyar követség tanácsosa. 1929-ben nyugdíjazták. A 30-as években elnöke az Országos Frontharcos Szövetségnek, 1935-től kormányprogrammal (Nemzeti Egység Pártja) országgyűlési képviselő. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Garai Gábor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn