D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_gink_k.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gink Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Gink Károly
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gink Károly (1922-2002)
V I A F I d : 50379946
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 25/II-1-10
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gink Károly fotóművész. 1940: érettségi a Széchenyi Felsőkereskedelmi Iskolában. 1941-1942 között könyvelőként, tisztviselőként dolgozott; 1942-ben fényképészinas, segéd Várkonyi László stúdiójában. A háború alatt munkaszolgálatos. 1945-ben az Orient Képszolgálat (a Magyar Szociáldemokrata Párt sajtóügynöksége) munkatársa; a Dolgozók Világlapja fotóriportere; a Külügyminisztérium fotóosztályának munkatársa; 1950-1951 között a Magyar Fotó munkatársa. 1955-től szabadfoglalkozású fotográfus. Ekkor készítette első fotós könyvét. 1956: a Magyar Fotóművészek Szövetségének alapító tagja; 1990: a Magyar Fotóriporterek Kamarája elnöke; tiszteletbeli tagja a Német Szövetségi Köztársaság és a Dán Fotóművészek Szövetségének; 1957: EFIAP; 1970: Balázs Béla-díj; 1972: EFIAP; 1974: érdemes művész; 1982: Pécsi József-díj; 1989: kiváló művész, a Magyar Művészetért Alapítvány díja; 1998: Magyar Fotóművészek Szövetségének Életmű-díja. Kísérletező alkotó, különösen a három Bartók-műre készített fotósorozataival alkotott maradandót. 1976-tól Bartók-anyaga kétszáznál több helyen volt kiállítva szerte a világban. Sok fiatal fotós nevezhette közvetve vagy direkt módon a mesterének. Életét és művészetét a szakadatlan mozgás, indulat, fékezhetetlen nyugtalanság jellemzi. Félszáznál több könyve van, mint senki másnak a magyar fotográfiában. (Forrás: artportal.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Escher Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn