D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_galsai_p.jpg
C Í M 
F ő c í m : Galsai Pongrác
B e s o r o l á s i   c í m : Galsai Pongrác
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Nemes
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Galsai Pongrác (1927-1988)
V I A F I d : 121374438
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fafaragás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 22/1-1-20 [szobrász: Nemes Ferenc]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Galsai Pongrác író, publicista, József Attila-díjas (1983), Gábor Andor-díjas (1982). Pécsett érettségizett, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karán szerzett diplomát. Első írásai a Pesti Hírlapban és a Sorsunk c. folyóiratban jelentek meg. 1949-54-ig Pécsett tanított. 1954-1957 között Szántó Tiborral és Csorba Győzővel szerkesztette a Dunántúl c. irodalmi folyóiratot. Három évig a Vidám Színpad dramaturgjaként is dolgozott. 1958-83-ig a Nők Lapja irodalmi rovatvezetője, főmunkatársa volt. Novellákat, vidám-abszurd cikkeket, karcolatokat írt, és állandó szerzőként színház- és filmkritikákat az Élet és Irodalom, valamint a Kortárs c. folyóiratba. Megindította 1986-ben a Grimasz c. szatirikus irodalmi folyóiratot. Első kötete, a Társtalanok (írói arcképek) (Pécs, 1957) c. esszégyűjteménye. Kiemelkedő sikere volt a Záróra a Darlingban (visszaemlék., Bp., 1986) c. kötetének, melyben anekdoták sorával mutatta be a második világháború után indult írónemzedék, az Újhold körét. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Füst Milán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn