D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_fono_r.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fonó Renée
B e s o r o l á s i   c í m : Fonó Renée
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : dombormű
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Gyermekgyógyászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fonó Renée (1908-1975)
V I A F I d : 47231322
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 23/1-1-210
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fonó Renée, Fonó Lászlóné, Oberson Renée gyermekgyógyász, röntgenológus, az orvostudományok doktora (1972). Oklevelet a pécsi egyetemen szerzett (1938). 1938-40-ben az Állami Gyermekmenhelyen, 1940-től a budapesti László Kórházban, ill. a Madarász utcai kórházban dolgozott. 1942-ben gyermekgyógyászati szakképesítést szerzett. 1945-től a Fehérkereszt Kórházban, majd az ebből alakult budapesti II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán tevékenykedett. 1956-ban kandidátusi fokozatot, 1966-ban röntgenológia szakképesítést nyert. 1974-től, nyugdíjazásától a klinikán szaktanácsadó. Számos hazai és külföldi tudományos társaság, így 1974-től az Európai Gyermek-kardiológiai Társaság tagja volt. Foglalkozott a hospitalizáció, a gümős agyhártyagyulladás, a csontfejlődési rendellenességek, a ritka tüdőelváltozások problematikájával, majd főleg a vele született szívhibák klinikai diagnosztikájával. Szorgalmazta ezek műtéti indikációját, gyógyíthatóságának kérdését. Munkacsoportjával először végzett hazánkban extrakorporális keringéssel szívműtétet gyermekeken. Számos külföldi kongresszuson vett részt. Közel száz tudományos közleménye, több könyve, ill. jegyzete jelent meg. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fabiny János Teofil
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn