D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_bolgar_j.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bolgár József és Bilicsi Mária
B e s o r o l á s i   c í m : Bolgár József és Bilicsi Mária
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-23
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bolgár József (1928-1986)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bilicsi Mária (1943-1994)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 1/1-1-3
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bolgár József festő. Művészeti tanulmányait a Derkovits Gyula Képzőművész Kollégiumban kezdte. Itt Kmetty János, Koffán Károly és Beck András voltak mesterei. 1948-1953: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Bernáth Aurél, Fónyi Géza, Koffán Károly, Rabinovszky Máriusz. A főiskola befejezése után Derkovits-ösztöndíjban részesült. 1955-ben Munkácsy-díjjal tüntették ki. 1954 óta szerepel kiállításokon. Leggyakrabban csendéleteket, tájképeket, enteriőröket, aktokat festett. Lírai szemléletének kialakulására nagyban hatott Bernáth Aurél festészete. Igen fogékony volt a tárgyakban rejlő szépségek láttatására, ábrázolására. Talán épp ezért a csendélet műfaja állt legközelebb művészi alkatához. Mesteri módon kezelte a színeket. Az ötvenes években készült képein még inkább a sötétebb színvilág uralkodik. Későbbi műveiben a keveretlen színek jellemzik érzékeny kolorizmusát. Nagy gonddal tanulmányozta a pillanatnyi fényhatásokat. Az impresszionisztikus festői eszközök alkalmazása mellett, kompozícióit a megszerkesztett, kiegyensúlyozott harmónia jellemzi. 1964 körül nagyméretű falképet festett egy debreceni vállalat ebédlőjébe. Alkalmanként üvegfestéssel is foglalkozott. (Forrás: artportal.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bilicsi Mária magyar színésznő, Bilicsi Tivadar lánya. Férje: Bolgár József festőművész volt. 1962-ben a kecskeméti Katona József Színházban indult pályája, majd 1963-ban a veszprémi Petőfi Színház tagja lett. 1964 és 1968 között a győri Kisfaludy Színház tagja volt. 1968-tól 1971-ig a Vígszínház, 1971 és 1978 között pedig a Mikroszkóp Színpad tagja volt. 1978-tól szabadfoglakozású művész volt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Boldizsár István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn