D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_abranyi_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ábrányi Emil id., Ábrányi Emil ifj. és Ábrányi Emilné Wein Margit
B e s o r o l á s i   c í m : Ábrányi Emil id., Ábrányi Emil ifj. és Ábrányi Emilné Wein Margit
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-22
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ábrányi Emil, id. (1850-1920)
V I A F I d : 3469104
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ábrányi Emil, ifj. (1882-1970)
V I A F I d : 15966073
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ábrányiné Wein Margit (1861-1948)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 37/2-1-33
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ábrányi Emil költő, újságíró, műfordító. Id. Ábrányi Kornél zeneszerző fia. Felesége Wein Margit operaénekesnő. Első verse 1866-ban jelent meg. 1873-tól a Pesti Napló, 1879-től a Magyarország, 1896-tól a Budapesti Napló, 1904-től 1907-ig A Nap belső munkatársa. 1889-ben a keceli kerület országgyűlési képviselőjévé választották függetlenségi programmal. 1876-tól a Petőfi Társaság tagja, majd 1880-90 között másodtitkára. 1885-től a Kisfaludy Társaság tagja. 1885-ben a Koszorú c. hetilap szerkesztője. Verseinek nagy hatása volt a századvégi ifjúság körében. Műfordításai ma is klasszikus értékűek, jelentősebbek: Byron; Don Juan (Bp., 1892); Rostand: Cyrano de Bergerac (Bp., 1898); A sasfiók (Bp., 1903). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ábrányi Emil zeneszerző, ifj. Ábrányi Emil költő és Wein Margit énekesnő fia. A budapesti Zeneakadémián Koessler Jánostól zeneszerzést, majd 1901-től Lipcsében Nikischtől vezénylést tanult. 1904-től a kölni Operaház, majd a hannoveri Udvari Opera karnagya volt. 1906-ban feleségül vette Várnay Róza énekesnőt. 1911-ben visszatért Magyarországra, a budapesti Operaház szerződtette karnagynak. 1914-től a budapesti Operaházat, 1921 - 24-ben a budapesti Városi Színházat igazgatta. 1922 - 26-ban vezénylést tanított a Zeneakadémián. 1926-tól a fővárosban és Debrecenben, 1942-től a szegedi Városi Színháznál volt karmester. Írt zenekari műveket, operákat és daljátékokat. Epikus szvit zenekarra c. művével 1933-ban elnyerte a Székesfővárosi Iskolánkívüli Népművelési Bizottság és a Székesfővárosi Zenekar pályadíját. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ábrányi Emilné, Wein Margit énekesnő (szoprán). 1884-1899 között a budapesti Operaház tagja, Bécsben is fellépett (1897). 1882-ben Ábrányi Emil íróhoz ment feleségül. 1901-16-ban a Zeneakadémia tanára. Több operai címszerep első alakítója volt Budapesten. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Id. Ábrányi Kornél és Ábrányi Kornélné Katona Clementina
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer