D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_egressy_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egressy Gábor, Egressy Gáborné Szentpétery Zsuzsanna és Egressy Ákos
B e s o r o l á s i   c í m : Egressy Gábor, Egressy Gáborné Szentpétery Zsuzsanna és Egressy Ákos
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : kibocsátotta
T e s t ü l e t i   n é v : Gerenday-cég
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-17
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egressy Gábor (1808-1866)
V I A F I d : 51815377
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Egressyné Szentpétery Zsuzsanna (1816-1888)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Egressy Ákos (1832-1914)
V I A F I d : 101508653
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 29/1-2-9 [kivitelező: Gerenday-cég]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egressy Gábor; Galambos színész, a Nemzeti Színház első együttesének tagja, a Kisfaludy Társaság tagja (1863), Petőfi Sándor barátja, Egressy Béni bátyja. Református pap gyermekeként született. Otthonról háromszor is megszökött, hogy színésznek álljon. Két esztendeig különböző vándorszínész-társulatokkal járta az országot, majd a kassai állandó színtársulatba került. 1831-ben megházasodott, Szentpétery Zsuzsika színésznőt, Szentpétery Zsigmond húgát vette feleségül. 1833-ban Kolozsvárra ment játszani, majd részt vett a Bánk bán ősbemutatójában. 1835-ben a budai Várszínház tagja lett. 1837-ben Bécsbe ment tanulni a színészmesterséget, de csakhamar hazatért, és 1837 augusztusában felvette őt a Pesti Magyar Színház, amely a későbbi Nemzeti Színház. 1838-ban vidéki vendégkörutat tartott. Fontos kapcsolatot tartott fenn Vörösmartyval, 1844-ben pedig barátságot kötött Petőfivel. 1848. március 15-én ő adta elő a Nemzeti Színházban a Nemzeti dalt (sőt, néhány kutató szerint már a Nemzeti Múzeum lépcsőjén is). A szabadságharc idején nemzetőr, elkísérte Kossuthot a népfelkelést szervező toborzóútján, majd két hónapig Szeged kormánybiztosa volt. 1849-ben a fegyverletétel után Törökországba menekült, halálos ítélettel sújtották. Csak 1850 szeptemberében tért haza. 1851. október 7-én amnesztiában részesült, és hamarosan újra felléphetett a Nemzeti Színház tagjaként, ahol 1859-ig játszott. 1865-től a Színitanoda tanára lett. Obernyik Károly Brankovics című drámájának előadása közben kapott szélütést, és aznap elhunyt. Korának legműveltebb színészeként jegyezték, a színészet első magyar elméletírója volt. Fontos szerepet játszott Shakespeare népszerűsítésében, az angol drámaíró több munkáját is lefordította. 1860-ban ő alapította meg az első színházi újságot Magyar Színházi Lap címmel, amelynek szerkesztője volt. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egressyné Szentpétery Zsuzsanna színésznő. Szentpétery Zsigmond húga. 1829-ben Kassán lépett színpadra. 1831-ben itt lett Egressy Gábor felesége, és itt játszott epizódszerepeket 1835-ig. 1835-37-ben a budai Várszínház, 1837-1857 között megszakításokkal a Nemzeti Színház segédszínésznője és az operakórus tagja. Ezután nyugdíjba vonult. Inkább szépsége és családi környezete, mintsem tehetsége vitte a pályára, jobbára férje kedvéért szerződtették. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egressy Ákos, Galambos színész. Egressy Gábor fia. Mint hadnagy részt vett a szabadságharcban, Világos után besorozták közlegénynek az osztrák hadseregbe. Huszárfőhadnagyként szerelt le és 1864-ben színésznek állt. Vidéken játszott, színigazgató is volt. 1878-ban a Nemzeti Színházhoz szerződött; a drámabíráló bizottság tagja volt. 1904-ben nyugalomba vonult. Írt útleírásokat, emlékezéseket, irodalmi és színészeti tanulmányokat. Kiadta apja műveit. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fáncsy Lajos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn