D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_laborfalvi.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jókai Mórné Laborfalvi Róza (Laborfalvi Benke Judit), Feszty Árpádné Jókai Róza és Feszty Mária (Masa)
B e s o r o l á s i   c í m : Jókai Mórné Laborfalvi Róza (Laborfalvi Benke Judit), Feszty Árpádné Jókai Róza és Feszty Mária (Masa)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Zala
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : kibocsátotta
T e s t ü l e t i   n é v : Gerenday-cég
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jókai Mórné Laborfalvi Róza (1817-1886)
V I A F I d : 171369479
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Feszty Árpádné Jókai Róza (1861-1936)
V I A F I d : 58434658
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Feszty Mária (1895-1979)
V I A F I d : 121474920
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 34/2-1-3 [kivitelező: Gerenday-cég, szobrász: Zala György]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Laborfalvi Róza, Laborfalvi Benke Judit; Jókainé színésznő, Benke József színész leánya. Döbrentei Gábor biztatására lépett színpadra a budai Várszínházban 1833-ban. Tehetsége csak a Nemzeti Színházban bontakozott ki, melynek kezdettől fogva (1837) tagja volt. 1848-ban Jókai Mór felesége lett. Visszavonulásáig (1859) egyeduralma volt a tragikus szerepkörben, Bulyovszkyné Szilágyi Lilla miatta távozott külföldre. Legjobb szerepei a parancsoló királynői alakok voltak; emlékezetes szerepei még a számára írt Jókai- drámák hősnő-alakításai. Feszty Árpádné, Jókai Róza festő, író. Laborfalvi Róza unokája. Anyjának korai halála után Laborfalvi Róza férje, Jókai Mór örökbe fogadta. Budapesten Székely Bertalantól és Lotz Károlytól tanult festeni, majd a müncheni festőakadémián Liezen-Mayer Sándor tanítványa. 1888-ban férjhez ment Feszty Árpád festőművészhez. Kiállításokon gyakran szerepeltek arcképeket és alakos intérieuröket ábrázoló festményei. Öregkorában két memoár jellegű könyvben: Akik elmentek... (Bp., 1923), A tegnap (Bp., 1924) írta meg Jókai környezetében, az író- és művészvilágban szerzett élményeit. Feszty Masa, Mária festő. Feszty Árpád és Jókay Róza leánya. Édesanyjától, majd az Iparművészeti Főiskolán Szablya-Frischauf Ferenc mellett szerzett művészeti ismereteket. Tudását Münchenben és Firenzében tökéletesítette. Első kiállítását 1922-ben az Ernst Múzeumban rendezték meg; 1928-ban és 1931-ben kollektív kiállításon mutatta be műveit. Elsősorban oltárképeket, portrékat és tájképeket festett. Művészetére az olasz cinquecento rajzos, színes zeneisége hatott. Vásznain a biztos rajzosság ünnepélyes színvilággal, dekoratív festői hatással jelent meg. Kompozíciói harmonikusak, tájképei bensőségesek. Anyjáról és Kallós Ede szobrászról készített portréi az MNG-ben láthatók. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lánczy Ilka
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn