D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_paulay.jpg
C Í M 
F ő c í m : Paulay Ede
B e s o r o l á s i   c í m : Paulay Ede
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Margó
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : kibocsátotta
T e s t ü l e t i   n é v : Gerenday-cég
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : dombormű
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Paulay Ede (1836-1894)
V I A F I d : 58306123
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 34/1-1-2 [kivitelező: Gerenday-cég, szobrász: Margó Ede]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Paulay Ede színész, rendező, dramaturg, színészpedagógus, igazgató, fordító, Paulay Erzsi színésznő apja. Bár szülei papnak szánták, ő a színházat válaszotta. Első színészi sikereit 1860-tól Kolozsvárott érte el.1863-ban a Nemzeti Színház művésze lett. Hamarosan megkezdődött rendezői pályafutása is. Kellemetlen intermezzo zajlott le 1874-ben, miután egy súgóval folytatott vitája tettlegességig fajult. Amikor 1877-ben visszatérhetett, Szigligeti Ede mellett dolgozott drámai főrendezőként. Szigligeti halálától, 1878-tól élete végéig, 1894-ig a Nemzeti Színház igazgatója volt. A színművészek oktatásában is szerepet vállalt: a Színitanodának alapításától, 1863-tól tanára és titkára, majd 1874-től aligazgatója volt Az 1893-ban utódintézményként megalakult Színművészeti Akadémiának ő volt az első igazgatója. Paulay tagja volt a Petőfi Társaságnak (1876) és a Kisfaludy Társaságnak (1882). Számos színdarabot lefordított és számos szakcikke jelent meg. Számos világirodalmi klasszikus (például Shakespeare és kortárs remekmű (mint Ibsen drámái) - bemutatásán kívül Paulay sokat tett a magyar drámáért. Élete fő művének tartják Madách Imre Az ember tragédiája színpadi átdolgozását és első előadását (1883). (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pethes Imre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn