D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_somlay.jpg
C Í M 
F ő c í m : Somlay Artúr
B e s o r o l á s i   c í m : Somlay Artúr
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Somlay Artúr (1883-1951)
V I A F I d : 23457075
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 33-1-50/a
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Somlay Artúr, Schneider színész, Kossuth- díjas (1948, 1951), kiváló művész (1950). A Vígszínház színésziskolájának (1898 - 1900) elvégzése után Körmöcbányán, Zsarnócán, majd 1902-ben Pozsonyban játszott. 1903-ban Kassán, Aradon, 1904 - 05-ben Kolozsvárott volt színész. 1905-ben fellépett a Magyar Színházban, utána a Vígszínházhoz szerződött, 1906 nyarán a Városligeti Színkörben vendégszerepelt. 1907 őszén a Magyar Színházban, 1908-ban Miskolcon játszott. 1909-től 1920-t a Nemzeti Színház tagja volt és részben Újházi Ede szerepkörét vette át. 1920 - 22 között a Ny-európai országokat járta és Berlinben filmezett. 1922 őszén az Unió Színházának kötelékébe lépett. 1924 nyarán a bécsi Kammerspielében, 1924 - 26 között a Renaissance Színházban vendégszerepelt. 1926-ban a Magyar Színházban Molnár Ferenc A vörös malom c. darabjában szerepelt nagy sikerrel. 1927 - 29 között és 1931 - 35-ben a Vígszínház, 1929 - 30-ban a Belvárosi Színház tagja volt, közben az Andrássy úti Színházban is fellépett. 1935 - 36-ban visszatért a Nemzeti Színházhoz, de a következő évadban megint a Vígszínházhoz szerződött. 1942-ben egy évre ismét a Nemzeti Színházhoz, 1943-ban megint a Vígszínházhoz szerződött. 1946-ban a Nemzeti Színház meghívta tagjai sorába, 1948-ban örökös tag lett. Egyaránt kiváló alakítója volt m. és külföldi klasszikus, valamint modern szerepeknek. Sok filmszerepet is játszott, filmszereplései egyenértékűek voltak színpadi alakításaival. A némafilm időszakától filmezett. Öngyilkos lett. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Újházy Ede
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn