D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_szule.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szüle Péter és Sárossy Szüle Mihály
B e s o r o l á s i   c í m : Szüle Péter és Sárossy Szüle Mihály
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-09
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szüle Péter (1886-1944)
V I A F I d : 126575071
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szüle Mihály (1902-1992)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 34-3-30
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szüle Péter festő. Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán Ferenczy Károly, Balló Ede és Zemplényi Tivadar voltak mesterei. Fiatalon a szolnoki művésztelepre került, ahol 1928-ig dolgozott. Sötétbarnás tónusú arcképeinek modelljei szegényemberek, csavargók voltak (Csavargófej). Az ezt követő időkben számos aktkompozíciót, majd a szolnoki szegényparasztok életéből vett jeleneteket festett (Panni néni ). Később az impresszionizmus hatására színei kivilágosodtak (Cselédlány tálcával, Zagyva part). 1923-ban és 1929-ben az Ernst Múz.-ban, 1924-ben és 1934-ben a Műcsarnokban volt kiállítása. Számos díjat nyert (1920, 1927, 1940). Több művét őrzi az MNG. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon) Sárossy Szüle Mihály színész, színházigazgató, rendező, színpadi szerző. 1922-ben Andor Zsigmond újpesti társulatánál kezdte pályáját. A vidéki évek után 1927-ben Fodor Oszkár pécsi társ.-ától amerikai vendégszereplésre szerződtették. 1930-ban megalapította a New York-i Operettszínházat, amelyet 1932. jan.-ig, hazatéréséig vezetett. Alkalmi vendégszereplések után 1935-től Radó László makói, majd kispesti társulatának színésze és rendezője volt. 1938. júl.-ban a rövid életű Terézvárosi Színpad (Szent László út 26.) majd a Zuglói Színház igazgatója. 1939-1940 között a Royal Színház gazdasági igazgatójaként tevékenykedett. 1941-ben felépíttette a Vidám Színházat, és 1944-ig vezette. 1945-ben Nyári Színház néven próbált az Erzsébet (ekkor már Sztálin) téri Kioszkban előadásokat tartani. 1946-ban ismét az USA-ba utazott. Egy ideig Jávor Pállal együtt, a Jávor-Sárossy Szabadság Színházzal járta a magyarlakta vidékeket, majd saját társulatot szervezett. 1955-56-ban Miamiban létrehozta a Floridai Napsugár Színházat. Magyarországi művészek vendégjátékát is szervezte. Utolsó éveiben újra Magyarországon élt. Színészként bonviván szerepkörben mozgott otthonosan, de prózai művekben is fellépett. A Vidám Színházban elsősorban szórakoztató műveket adott elő. Írt nótákat, alkalmi műveket és vj.-okat. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vadász Miklós
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn