D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_toth_i.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tóth Imre
B e s o r o l á s i   c í m : Tóth Imre
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tóth Imre (1857-1928)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 43-1-81
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tóth Imre rendező, a Nemzeti Színház igazgatója, Tóth József színész (1823 - 1870) fia. 1876-ban elvégezte a Színészti Tanodát, és a Nemzeti Színház ügyelőnek szerződtette. 1884 ben alrendező, 1893-ban rendező, 1895-ben főrendező, 1907-ben örökös tag, 1908-ban a Nemzeti Színház igazgatója lett. 1916-ban lemondott a Nemzeti Színház vezetéséről és a Színiak. ig,-jává nevezték ki. Mint rendező a modern, realisztikus, közvetlen beszédű színjátszóstílus képviselője volt. Ő tartotta a Nemzeti Színházban az első Shakespeare-ciklust és elsőnek mutatta be itt Móricz Zsigmond, Molnár Ferenc, Lengyel Menyhért és Szomory Dezső darabjait. Kiváló színészeket szerződtetett, mint Bajor Gizi, Ligeti Juliska, Aczél Ilona, Váradi Aranka, Kiss Irén, Gál Gyula, Pethes Imre, Ódry Árpád, Rózsahegyi Kálmán. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Újházy Ede
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn