D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Nagyhid_Medve_es_Vamosszabadi.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nagyhíd Medve és Vámosszabadi között
B e s o r o l á s i   c í m : Nagyhíd Medve és Vámosszabadi között
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csicsay
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-29
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-09-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Közúti közlekedés
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Magasépítés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : rácsos szerkezetű híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : acél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Vámosszabadi
G e o N a m e s I d : 3043205
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Vámosszabadi híd a Duna szigetközi oldaláról nézve. A Vámosszabadi híd a Duna egyik hídja a Duna folyam magyar-szlovák határszakaszán az 1806-os folyamkilométernél. A híd az E575-ös európai út részét képezi (14-es főút). A híd egy folytatólagos, három nyílású alsópályás, két főtartós rácsos gerendahíd. Két 3,00 m-es közúti sávot és a főtartókon kívül mindkét oldalon járdát hord. A középső, legnagyobb nyílás támaszköze 133 m, a híd teljes hossza 361 m. Az acél rácsos főtartók magassága megközelítőleg 13 m, távolságuk 9,20 m. A híd teljes szélessége 12,40 m. Az acélszerkezet teljes tömege 1660 t.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Északi összekötő vasúti híd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x768 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn