D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : HUN_Turricse_COA.jpg
C Í M 
F ő c í m : Túrricse címere
B e s o r o l á s i   c í m : Túrricse címere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Dencey
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-09-30
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-04-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Magyarország megye- és településcímerei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színes rajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : embléma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
G e o N a m e s I d : 716935
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Túrricse
G e o N a m e s I d : 714499
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A címerpajzs csücskös talpú, felső részében szimmetrikusan két, befelé homoruló ívvel. Fölötte a község neve. A címerpajzsot tölgylevél koszorú fogja körbe mindkét oldalról. A levelek között makkokat találunk. A címerpajzs három vonallal vágott. Közülük a legalsó hullámos. A felső vágásban három búzakalász látható középen. A középső vágásban balról jobbra a túrricsei református templom és a harangláb grafikus képe helyezkedik el. A folyóvonalat jelképező hullámos vágás alatt egy balra néző hal ábrája található. A helységnév fekete. A címerpajzs körvonala arany. A tölgylevelek zöld, a makkok aranyszínűek. A felső vágás által kijelölt rész vörös, a búzakalász aranyszínű. A templomot tartalmazó mező ezüst, a templom grafikája fekete. A folyóvonal fölötti rész zöld, az alatt kék. A hal ezüstszínű. A tölgykoszorú a település Erdőháton jellemző fáját, a búzakalász a település mezőgazdasági jellegét, a templomkép a református többségű lakosságot, a folyó a hallal a további természeti értékeket (Túr folyó) jelenti. Tuzsér nagyközség Tuzsér jelvénye (signum) álló, jobbról és balról enyhén ívelt, csúcsaiban csapott, csücskös talpú (reneszánsz) pajzs, melyet a pajzs vonalában haladó aranykeret (bordure) fog közre. A pajzsmezőt a pajzsköldök magasságában domború, dongás aranyfonal (fascia minuta) osztja ketté. A felső, zöld mezőben, közvetlenül a dongás fonalra helyezve, szembenézetben hármas aranyos kapuboltozat felett ellenívek közé fogott kerek (ún. órakört formázó, de óra nélküli) barokk aranyhomlokzat lebeg. (Utalás a Lónyay-kastélyra.) A pajzs alsó, kék mezejében - az egykori pecsétképnek megfelelően - jobb-feljárós, ezüstpallókból és gerendákból rótt híd helyezkedik el, rajta középütt stilizált ezüst emberalak, fekete betétes köpenyben és keménykalapban halad balra, s bal kezével a híd ezüst karfájába kapaszkodik. A híd alatt két hullámos ezüstcsík jelképezi a Tiszát. A pajzsra a Lónyay család egykori címerére utaló, szembenéző, természetes színű, fekete bélésű, lebocsátott rostélyú harci sisakot helyeztek, nyakában ezüstszalagon ezüstmedállal. A sisakon ötágú (három levél között két gyöngy) nyitott aranykorona helyezkedik el. Sisakdíszként a középső levél hegyén egyetlen aranylevelével jobbra mutató, aranyos kontúrral kihúzott vörös alma van. A foszlányok: jobbról kék és arany, balról vörös és ezüst.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tószeg címere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2000x2101 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn