D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : HUN_Racalmas_COA.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rácalmás címere
B e s o r o l á s i   c í m : Rácalmás címere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Gaboros
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-09-28
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2007-05-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Magyarország megye- és településcímerei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színes rajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : embléma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Fejér megye
G e o N a m e s I d : 3053028
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Rácalmás
G e o N a m e s I d : 3046036
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A pajzs alsó részében kék alapon ezüstszínű hullámok láthatók. A Duna a község egykor élénk vízi életét, a kereskedelmet és a jelenleg is élő halászatot jelképezi. A bal felső részben sárga háttérben ábrázolt fekete RA jelek a több évszázadon keresztül használt Rácz-Almás elnevezésre utalnak. A címer jobb felső részében piros háttérből sárga alma emelkedik ki, zöld levelekkel. Az alma jelképezi az Almás nevet, amely gyümölcs a korai századokban bőven termett a dunai szigeten. A bal felső mező sárga színe, valamint a pajzsot körülvevő sárga színű keret a gabonatermő földeket idézi. Rácalmás címerét 1991-ben tervezték. A címer pajzs alakú, vágással két részre osztott. A felső rész hasítással további két egyenlő részre osztott. A felső, jobb oldali rész alapszíne piros, benne sárga (arany) színű alma zöld levéllel. A címer felső, bal oldali részének alapszíne sárga (arany), benne a falu monogrammja fekete színnel "R-A" Rácz-Almás, ahogy ezt a XVIII. században írták. 1690-ben Csernovics Arzén ipeki pátriárka görögkeleti szerbeket telepített Ras vidékéről a 15 éves háború után üresen maradt Almásra. 1893-ban egy összeírás említi először Pocessió Rácz-Almásnak. Később Rácalmásra alakult a falu neve. A pajzs alapszíne kék, mely folyót jelez, benne helyezkedik el két fehér (ezüst) pólya, mely a Dunát jelképezi. Az Ófalu ma is egyedülálló halászfalu. Minden utcája a Dunára vezet. Régi időkben a Duna jelentette a falunak a megélhetését gazdag halállományával, vízimalmaival, hajóival. A faluból szinte minden családban voltak hajósok. Később ez kiegészült az állattenyésztéssel és növénytermesztéssel. A címer színei közül a piros az Árpád-házat jelenti, az arany a királyi szín, a kék pedig a szlávokat jelképezi.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pusztavám címere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x994 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 900 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn