D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : HUN_Madocsa_COA.jpg
C Í M 
F ő c í m : Madocsa címere
B e s o r o l á s i   c í m : Madocsa címere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Dencey
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-09-25
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-12-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Magyarország megye- és településcímerei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színes rajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : embléma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Tolna megye
G e o N a m e s I d : 3043845
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Madocsa
G e o N a m e s I d : 3048647
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Madocsa ősi Duna-parti település Tolna megyében. A község címere: álló reneszánsz tárcsapajzs kék mezejét ezüstpólya osztja. A felső kék mezőben stilizált román kori templom áll szembenézetben. Két zömök tornyán négy-négy veres ablak látszik, a toronysisakok szintén vörösek, felettük egy-egy nyolcágú ezüstcsillaggal. A tornyok között ezüst timpanon, alatta többszörösen ívelt kapuboltozatban kétszárnyú vörös kapu helyezkedik el. Az alsó kék mezőben vörös tetőzetű ezüstös felépítményű hajómalom horgonyoz balra, fedélzete vörös, a hajótestek feketék, közöttük a malomkerék szintén fekete, ezüst lapátokkal. A malom alatt aranyviza úszik jobb felé. Az ezüstpólyát a hajómalom rajzának felső harmada részben takarja. A pajzs felső élén vörössel bélelt rostélyos természetes színű sisak fordul szembe, nyakában aranyszalagon aranymedállal. A sisakon ötágú, nyitott, arany leveleskorona van: a három levélben egy-egy zafír, a köztes ágakon egy-egy gyöngy ragyog, az abroncsot rubinok és zafírok ékítik. A foszlányok, jobbról kék és ezüst, balról vörös és arany. Madocsa jelképe a beszélő címerek (tesserae loquentes) közé sorolható. Az alsó kék mezőben úszó viza az ugyancsak ezeréves halászatra utal. A Madocsa kikötőben (in portu Madosa) adományozott szabad halászat (libera piscatio) elsősorban viza halászatot (piscationem usonum) jelentett. Fontosságát mutatja, hogy pl. a helyi apát és a veszprémvölgyi apácák 33 évig (1400-1433) pereskedtek egy halászóhely miatt. A hajómalom stilizált képe nemcsak azt idézi fel, hogy a múlt században számos ilyen üzem működött a helyi Duna-szakaszon, hanem az ősidők óta itt található révre, átkelőhelyre is utal. Átvitten pedig a malmokat ellátó mezőgazdasági termelésre és a hajóvontatókra és arra a sok jó helyi termelésű borra, amelyet a hajtók és a hajósgazdák Madocsa csárdáiban elfogyasztottak. Hajdan az embereket itt még utolsó útjukra is csónakon vitték. Az ezüstpólya az utakra céloz: a hajdan fontos vízi út, kikötő a rév és az ide vezető utak, az alkalmi repülőtér mind ezt jelzi. A sisak az egykori harcokat idézi fel, a Széles-völgy partján egykor állt várat, a vitézi küzdelmeket, emlékeztet a két nagy világégés helyi áldozataira és hősi halottaira. A korona a helyi önkormányzatiság szimbóluma. A foszlányok kékje az élénk vízi életet hangsúlyozza, az üdülés, horgászás, fürdőzés, vadevezés lehetőségét, az ezüst a helyi hagyományokat (néptánc, szüreti bál stb.) jelzi. A vörös és az arany pedig a madocsai borkultúra jellemzői.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lápafő címere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1938x2274 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn