D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1259162156.jpg
C Í M 
F ő c í m : Megjött Samu! 2.
B e s o r o l á s i   c í m : Megjött Samu! 2.
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : hajna
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-06-15
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-11-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műalkotás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pecz Samu (1854-1922)
V I A F I d : 8606382
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Újra ékesíti a budapesti Szilágyi Dezső teret az a díszszökőkút, amelyen Pecz Samu szobra áll. Pár hónapig nélkülöztük, ugyanis a szobrot elszállították restaurálni ("tudósítottam" is a "hadműveletről"), a kutat pedig teljesen szétszedték, akkor a környék nagy ijedelmére. A nyáron viszont teljesen újra építették a kutat és most visszakerült rá a palást és a megújult szobor is. Itt az utolsó simításokat végzik a szakemberek. Szép lett.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pecz Samu (Pest, 1854. március 1. - Budapest, 1922. szeptember 1.) építész, műegyetemi tanár. Több magyarországi és a stuttgarti egyetemen végezte tanulmányait. Később a bécsi Képzőművészeti Akadémián képezte magát tovább, a dán Theophil Hansen irányítása alatt (ő tervezte a bécsi parlament, a Musikverein és a bécsi Tőzsde épületét). Hazatérte után Schulek Frigyes alkalmazta a budai Mátyás-templomnál, majd Hauszmann Alajos irodájában dolgozott. Itt részt vesz a nádasladányi gót stílusú templom tervezésében, s alaposabban megismerte a gótikus építészetet. Ezt követően Schnedár János és Steindl Imre műegyetemi tanárok mellett volt tanársegéd. 1887-ben magántanári képesítést kapott. 34 éves, amikor a Műegyetem I. sz. Középítési Tanszék egyetemi tanárává nevezték ki, ahol épületszerkezettant tanított, s mely tanszéket haláláig vezette. Jeles tanítványok nevelkedtek fel körében, mint Arvé Károly, Nagy Károly, Sándy Gyula, s a szegedi Dóm teret megalkotó Rerrich Béla. Oktatói tevékenysége mellett számos épületet tervezett a historizmus stílusában, gyakran Zsolnay-épületkerámiák gazdag felhasználásával. • Az egyik első megvalósított épülete a dévaványai református templom volt, • ezt a debreceni Kossuth utcai református templom követte. • A kolozsvári Széki-palota 1893-ban épült • az V. kerületi Nagy Ignác utcában található az unitárius templom és bérház, amelynek építését 1890-ben az ő irányítása alatt fejezték be. • a IX. kerületi Fővám téri Központi Vásárcsarnok, • a Szilágyi Dezső téri református templom, • a Fasori evangélikus templom és fiúgimnáziuma, • a régi Műegyetem számára épült, a Múzeum körúton található Gólyavár, • a Műegyetem Budafoki úti könyvtárépülete, • az Országos Levéltár épülete az I. kerületben, a budai várban. Az elért sikerek ellenére mégsem kapott kitüntetést. Halála után azonban művésztársai, tanítványai emléket állítottak neki. Rerrich Béla ötlete alapján a Szilágyi Dezső téren állítottak fel egy díszkutat, melyet 1929. június 29-én avatták fel. A téren álló templom is Pecz Samu alkotása. A kút Rerrich Béla építész és Berán Lajos szobrász alkotása, melyen alakját középkori építőmesteri öltözékben, karba tett kézzel, jobb kezében körzővel örökítették meg.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mazdu Lány: St. Matthaeus
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1932x2576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 230 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi