D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1252637002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy egyszerü templom: Sámsonháza Evangélikus Temploma
B e s o r o l á s i   c í m : Egy egyszerü templom: Sámsonháza Evangélikus Temploma
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : kallojazmin
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-14
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-09-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Sámsonháza
G e o N a m e s I d : 3045629
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A képen a Sámsonházai Evangélikus Templom belseje látható a kórusról nézve. Az Sámsonháza a Cserhát "ölén" a Cserhát és a Mátra találkozásánál fekszik festői környezetben. A település, Pásztó város és a megyeszékhely Salgótarján között, a 21-es főút mellet fekszik. Az első írásos feljegyzések alapján a XII. században élt Sámson főúrról kapta nevét . Ő építette a falu fölé emelkedő hegyen a "FEJÉRKŐ" nevet viselő várat, amely romokban áll. Feltárását a múlt évben kezdtük el. A várhegy másik látványossága a kőfejtő, melyről az egyik geológus úgy nyilatkozott, hogy "világviszonylatban talán egyedülálló geológiai paradicsom". Itt található még egy tanösvény is, mely visszavezet a régmúlt jobb megismeréséhez. A falut átszeli a Kék túra útvonala, a világörökség Hollókőtől a zarándokhely Szentkút-ig. A település fölé emelkedő dombon épült evangélikus templom, melynek világi főfelügyelője KOSSUTH LAJOS volt. A település püspöki székhely is volt. A püspöki sírok a régi temetőben megtekinthetők. Az Önkormányzat üzemeltetésében van egy turistaszálló, melyben 37 fő számára biztosítunk pihenési lehetőséget. A településen korábbi kutatófúrások nyomán 68 fokos melegvíz tört föl, melynek hasznosításával jelenleg is próbálkozunk. A falut környező erdőkben a bőséges vadállomány vonzza a vadászni vágyókat 1808. május 30-án dúlt tűzvész elhamvasztotta az egész községet, leégett a templom, a paplak, az iskola, elpusztultak a harangok, anyakönyvek és jegyzőkönyvek és így csak az esperességi levéltárban őrzött feljegyzések alapján tudjuk, hogy Sámsonházán 1678-ban már rendezett evangélikus egyházi élet folyt. Valószínű, hogy ez a gyülekezet a legrégebbi Nógrád megyei gyülekezetek közé tartozik. A tűzvész talán nem is az első templomát iskoláját és parókiáját hamvasztotta el. Az épületekért azóta is folytatott küzdelme alapján állandóan építkező gyülekezet a sámsonházai. 1778 - ban az akkori lelkész Mihaleczky Ádám gyalog ment Bécsbe, hogy az egyházi életet minden módon korlátozó bécsi udvartól kieszközölje a templomépítési engedélyt. Az így megkapott engedéllyel felépült templomnak azonban alig három évtizedig örülhettek a hívek. 1808-ban leégett. Újra felépítik a templomot torony nélkül, szerény formában, de 60 év múlva újra templomot építenek, jelenlegi nagyon szép templomukat, melynek felszentelése 1870 október 9-én volt. Az evangélikus egyház főfelügyelője Kossuth Lajos volt, aki 1871. április 6-án, Turinban kelt levelében fogadta el e tisztséget. Az oltárkép Vladár Ilonka festménye:Jézus utolsó imája a Getsemáné kertben.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Kisbágyoni templom belülről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1011x1280 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi