D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1242227782.jpg
C Í M 
F ő c í m : "Magamban bíztam eleitől fogva" 2.
B e s o r o l á s i   c í m : Magamban bíztam eleitől fogva 2.
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : can.pastilla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : can.pastilla
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-08
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-05-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kerámiaművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kerámiaszobor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ady Endre (1877-1919)
V I A F I d : 56604836
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Törökszentmiklós
G e o N a m e s I d : 714581
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gácsi Barna Ferenc szép pirogránit zsánerszobrát a Törökszentmiklósi Városvédő és -Szépítő Egyesület állíttatta fel közadakozásból, a városban született szobrász ajándékaként, a felállítás helyszínéül szolgáló kis tér egyidejű megújításával. A kút fölé hajló két alak - az öreg férfi és a kisfiú - ideális esetben a vízbe néznek (a felvételek készítésekor víznek nyoma sem volt). A kút kávája alatti felirat József Attila Kész a leltár című versének kezdő sora: 'Magamban bíztam eleitől fogva'. A kút falán pedig a magyar irodalom és kultúra, a történelem különféle arcai kaptak helyet (én magam II. Rákóczi Ferencet és Ady Endrét ismerem fel biztosan, mások nyilván másokat). Az egész arányos alkotás a létezés allegóriájaként működik, mely a generációk egymás mellett élését, a kultúra és a történelem élő, a mindennapjainkra ható jelenlétét formálja meg - különös és érdekes, és főképp termékeny, sokértelmű, elgondolkodtató ellenpontot képezve a mű választott József Attila-mottójával. Elhelyezése is példás ennek a körbejárható, oldalairól mást-mást mutató kompozíciónak. Ha már köztérről van szó, ide tartozik, hogy a szobrot a nyolcvanas évek környékén épített OTP-fiók előtt állították fel - ahogy Törökszentmiklós egész épített belseje, korának lenyomata ez az épület is. Ahogy elnéztem, a leromlott állagú fiók bezárt, helyette az út (a városon egykor átvezető 4. sz. főút) túloldalán nyitottak csili-vili új fiókot - ez a 2000-es évek végét tükrözi, ma még romlatlanul, húsz-harminc év múlva alighanem ugyanilyen esendően. És hogy valami örökre szóló adalék is legyen, ide másolom az egész József Attila-verset, 1936 végéről: Magamban bíztam eleitől fogva - ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam - születtem, elvegyültem és kiváltam. Meg is fizettem, kinek ahogy mérte, ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony ha játszott velem hitegetve: hittem igazán - hadd teljen a kedve! Sikáltam hajót, rántottam az ampát. Okos urak közt játszottam a bambát. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, ujságot, verset - mikor mi volt könnyebb. Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem, néha ezt remélem. Akárhogyan lesz, immár kész a leltár. Éltem - és ebbe más is belehalt már.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A törökszentmiklósi református templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2048x1536 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
A   d o k u m e n t u m   s t á t u s z a : FRISS
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna