D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1240756980.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lakberendezés
B e s o r o l á s i   c í m : Lakberendezés
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : hajna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : hajna
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-14
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-04-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Lakberendezés
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : falumúzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tűzhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : konyha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : parasztság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fazekasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : életmód
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Galgamácsa
G e o N a m e s I d : 3052417
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Galgamácsai Tájház konyhájának részlete
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Galgamácsai Tájház konyhájának részlete. Nem kellett ide feng shui! A magyar parasztember ősei tapasztalatát tovább vitte és pontosan tudta, mire mit jó használni. használati tárgyait pedig mindig széppé és esztétikussá tudta varázsolni. Annak is megvolt a rendje, hogy mit, hova helyez el. Kéznél is volt mindig, ami kellett. Ugyan ez a konyha több korszak jegyét viseli magán, de a régitől az újig szép rendet alkotnak. A berendezés minden tárgyát nem lehet itt leírni, de beszédesek. A gömöri, ujjbenyomásos díszítésű, mázatlan fazéktól kezdve (soha olyan húslevest nem ettem, mint amit apám szülőfalujában ilyenben, nyílt tűzön főztek a lakodalmi vacsorára, ma is érzem az ízét) a gyöngyösi tálon, a fa használati tárgyakon, a keménycserép tányérokon át az újakig. A tüzelőberendezés is szép. Magáról a tüzelőberendezésről a következőket lehet tudni (legavatottab szakértője, Sabján Tibor, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum építész-néprajzosa sajnos, most távozott az élők sorából, 58 évesen) :a tüzelőberendezés a néprajztudományban használatos szakszó, amely fűtést, sütés-főzést, világítást szolgáló szilárd építmények (tűzhelyek) összefoglaló neve. Változatai a legegyszerűbb, a földön elkerített nyílt tüzelőtől a különböző füstfogókkal, tűzterekkel ellátott fejlett zárt tüzelőberendezésekig terjednek. - A tüzelőberendezés az európai házkutatás egyik központi kategóriája. A kutatók az emberi lakhely legkorábbi állandó felszerelésének tartják, amely feltehetően egyidős az egy helyiséges lakóházzal. Később szerkezetének változásai nagymértékben befolyásolták a lakóépület fejlődését. Típusai alapján megkülönböztethetők az állandó lakóházak kisebb és nagyobb területre kiterjedő típusai, altípusai.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : molamoni: Country life [Vidéki élet]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 966x1288 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 230 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna