D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kristof_peter_digitalis_transzformacio.jpg
C Í M 
F ő c í m : Új paradigmák a digitális transzformációban
B e s o r o l á s i   c í m : Új paradigmák a digitális transzformációban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : elmélet és gyakorlat találkozása a PTE-n
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kristóf
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-09-23
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2022-04-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Dr. Kristóf Péter
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hardver, digitális eszközök
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes alkalmazások
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : paradigma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : átalakítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felsőoktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : technikai fejlődés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Új paradigmák a digitális transzformációban - elmélet és gyakorlat találkozása a PTE-n
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Új paradigmák a digitális transzformációban - elmélet és gyakorlat találkozása a PTE-n Dr. Kristóf Péter, igazgató, PTE I3 2022. április 22. Aktív felhasználók száma a 3 hullámban 1. hullám 2. hullám 3. hullám Transzformáció oda-vissza Felsőoktatási trendek és technológiák Munkaerőpiaci elvárások Szociális, mentális alapok Praktikus tudás Csapatmunka MOOC Finanszírozás Videó-alapú tanulás Blockchain Online értékelés Saját sebességű tanulás Mesterséges intelligencia Hallgatók elemzése Virtuális valóság Szenzorok Csetbotok Podcast-ok Adatvezérelt döntés Tudás- ökoszisztéma Társadalmi szerepvállalás Gazdasági motor Demokratizáló technológia Mi van a gyorsuló fejlődés mögött? Új paradigmák A digitalizációban és az innovációban BIT > beton "Data is eating the world" Minden gyorsul A jövő adat- és innováció-vezérelt Stratégiai erők Naprakész, alkalmazható, hatékony és jövőbiztos tudás Tanulási (felhasználói) élmény és (ügyfél)siker Kutatási és kutatói kiválóság Kereszt-diszciplinaritás Globális oktatási verseny Pénzügyi és működési fenntarthatóság: a bevételek diverzifikálása Kettős/exponenciális transzformáció "Our future is a race between the growing power of technology and the wisdom with which we use it." Stephen Hawking A (közel)jövő egyeteme Személyre szabott Blended Innovatív Adatvezérelt Tudáshasznosító I3 értékteremtés Agilitás Digitalizáció IT Infrastruktúra Rendszerfejlesztés Adatmenedzsment Kiberbiztonság Intézményirányítás Ökoszisztéma építés Technológiatranszfer Innováció menedzsment Infrastruktúra Szolgáltatási Főosztály Ügyfélsiker Service Desk Infrastruktúra Digitális oktatástámogatás Beszerzés és beruházás Technológia Alkalmazás Szolgáltatási Főosztály Ügyfélélmény IT fejlesztés Változáskezelés Projektmenedzsment Minőségbiztosítás Alkalmazás support Folyamatfejlesztés Információ Kutatáshasznosítási és Technológia Transzfer Főosztály Tudás/Innováció/IP menedzsment, kutatáshasznosítás, technológia transzfer Inkubáció, akceleráció Pályázati irányok meghatározása, tanácsadás Startup és spinoff stúdió Kockázati tőke: tőkealap és tőkebevonás Ökoszisztéma fejlesztés, működtetés és irányítás Harmadik misszió Gazdaságfejlesztés Technológia- és Adatvagyon-menedzsment Főosztály Adatvagyon menedzsment, hasznosítás, gyarapítás, adattudomány, mesterséges intelligencia Gazdaságtani elemzések, kutatási irányok meghatározása, kutatások és fejlesztések technológiai támogatása Innovatív technológiák tudományos, gazdasági és társadalmi hasznosításának és befogadásának támogatása Üzletmenet folytonosság Kiberbiztonság Információmenedzsment Digitális szolgáltatás- és képességfejlesztés Exponenciális technológiák Felforgató innovációk Szakterületi kutatás és oktatás Képzés, terjesztés, tudásátadás, hasznosítás A működés támogatása és az átalakulás formálása I3 jövőkép A digitális átalakulás motorjaként adatvezérelt működést hozunk létre, valamint a tehetségek kibontakozásához kiépítjük az egyetem innovációs ökoszisztémáját Kiemelt prioritások Smart university: tanulás, kutatás, működés - metrikák, tervezés, irányítás minden dimenzióban Kiberbizonság Adat, információ, tudás: menedzsment, szervezés, hasznosítás Digitalizáció, agilitás, exponencialitás, átalakulás Inter/multi/kereszt-diszciplinaritás: a status quo meghaladása Felhasználó/ügyfél a középpontban: diák, ipar, gazdaság, társadalom Túl az egyetemen: a mi ökoszisztémánk "Innovation distinguishes between a leader and a follower." Steve Jobs Adat- és innováció- vezérelt PTE-t építünk kristof.peter@pte.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bedő Árpád, Csóka-Jaksa Helga: A TÉR megújítása a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna