D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : zaka_ferenc_adatvagyon.jpg
C Í M 
F ő c í m : Adatvagyon és adatgazdálkodás
B e s o r o l á s i   c í m : Adatvagyon és adatgazdálkodás
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Cseszregi
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Zaka
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-24
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2022-04-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Dr. Cseszregi Tamás, Zaka Ferenc
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Informatika az oktatásban
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : adat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felsőoktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanulmány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felhasználó-barátság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatvizualizáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keretrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Adatvagyon és adatgazdálkodás
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Adatvagyon és adatgazdálkodás "a felsőoktatási ... szektor minden szereplőjének kiemelkedően fontos az adat - vagy azért, mert munkája során erre támaszkodik, vagy azért, mert a munkája az adatok kezelésére, hozzáférhetővé tételére, menedzselésére alapul" Dr. Cseszregi Tamás, Zaka Ferenc Eötvös Loránd Tudományegyetem Oktatási Igazgatóság NETWORKSHOP 2022. április 20-22. "Naív" adatgazdálkodás Tapasztalat, hogy a felsőoktatásban gyakran ezeket feltételes módba kell tenni, "munkája során az adatokra is kellene támaszkodni", de ez nem így történik AVIR projektek költségesek - nem csak forintosítható értelemben Sokszínűség - néha még intézményen belül is - nehéz, ha nem lehetetlen egységes ágazati módszertanokat, mérőszámokat kialakítani Egyedi intézményi próbálkozások, projektek - intézményenként akár több is Adatgazdálkodás, VIR elmaradásának belső okai A potenciális felhasználó (vezető) nem tudja megfogalmazni, hogy mire van szüksége (ez "normális" jelenség, lásd AVIR projektek) Nem ismert széleskörűen, hogy egyáltalán milyen adatok állnak rendelkezésre A kívánt adat valóban nem áll rendelkezésre a felsőoktatási intézménynek Ismert és elérhető adatok nem jutnak el az adatot használni kívánó felhasználóhoz Általánosságban is ez egy "nehéz feladat" "Ismert és elérhető adatok nem jutnak el az adatot használni kívánó felhasználóhoz" Tanulmányi rendszer: rengeteg adat tárolódik és keletkezik Tanulmányi rendszernek szinte mindenki felhasználója egy felsőoktatási intézményben Miért ne lehetne utóbbit felhasználva előbbit a felhasználók elé tárni? Bottom-up: alulról építkezés Bár az adatelemzés, AVIR irányú projektek nem kerülhetőek meg teljesen, azért vannak triviálisan előállítható és érdeklődésre számot tartó adatok, létszámstatisztikák, pénzügyi kimutatások Lekérdezések: régóta vannak, de "száraz" táblázatokat nehéz átlátni Legyen egy eszköz a tanulmányi rendszer "környékén", amivel az adatok vizualizálhatóak a felhasználók számára Saját fejlesztés - miért? Jobb integráltság Kisebb kezdeti beruházás - kisebb kockázat Költséghatékonyabb lehet - kisebb lépések -> kevésbé "mély" és drága zsákutcák Saját fejlesztés - keretrendszer Webes applikáció Tanulmányi rendszer integráltság Funkciócsoportok: "Előlap" Átugrás a tanulmányi rendszer oktatói vagy hallgatói webes felületére újabb bejelentkezés nélkül Tanulmányi rendszerben is kellett fejlesztést kérnünk Nyitóoldal : "Hirdetések" felület VirChart Integráció Felhasználói adatbázis (authentikáció) Neptun szerepkörökre építve, de azokkal nem azonosan Szükség szerint összevonva Vagy azokon felül, plusz csoportokat létrehozva Hallgató Alkalmazott Tanulmányi Admin Tanszéki Admin Chart Admin Szakfelelős EgyetemVezető Kari Vezető Kari Oktatási Vezető EVÉ Résztvevő Neptun adattartalom - nézetek Felépítés Funkciók: Adatforrások kezelése Riport / chart szerkesztő Megjelenítés Interaktív Animált (chart.js) Szűrők Adatok táblázatosan is elérhetőek Másolható Fejlesztőeszközök Oracle (Neptun alatt) ASP.NET Core MVC BootStrap Chart Google Charts (kivéve térkép) JVectorMap Chart.Js Chart típusok: Hisztogram (google) Körcikk diagram (chart.js) Radardiagram (chart.js) Sáv- vagy oszlopdiagram (google) Sáv- vagy oszlopdiagram (chart.js) Térképdiagram - buborékdiagram (chart.js) Térképdiagram - területszínezett (chart.js) Térképdiagram (jvectormap) Területdiagram (google) Területdiagram - halmozott (chart.js) Tortadiagram (google) Tortadiagram (chart.js) Vonaldiagram (google) Vonaldiagram (chart.js) Nézzünk egy riportot élőben! https://www.elte.hu/kozerdeku https://neptun.elte.hu/VcShowReport/Index/341?skey=kEK61DN0NsNzQ5BjUmDpbFAn További fejlődés Ismertetés / kommunikáció - nem elég egyszer közzétenni, hogy létezik ilyen eszköz, a "reklám" szükséges! Tartalomfejlesztés (mit is mutassunk az eszközzel) evolúciós módon fejlődik: Alapvető igényeket tudjuk Ötletelünk/gondolkodunk Visszajelzéseket kérünk Visszajelzések alapján lépésenkénti bővítés, finomítás Kontrollra szükség van - nem minden igény megalapozott A szoftver további fejlesztése Szoftver soha nincs kész Végtelen mennyiségű ötlet - a probléma ebből a prioritást felállítani, figyelembe véve a befektetés / haszon arányát is Újabb chart típusok Kényelmesebb szerkesztőfelület Lefúrás Adatsoronkénti jogosultság-kezelés … Teljesítmény Köszönjük a figyelmet! Dr. Cseszregi Tamás, Zaka Ferenc ELTE Oktatási Igazgatóság NETWORKSHOP 2022. április 20-22.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváthné Felföldi Helga: Digitalizáció a szakképzésben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna