D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : soreny_edina_kezei_simon_p.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kézai Simon Program
B e s o r o l á s i   c í m : Kézai Simon Program
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : digitális családi fotóarchívum
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Sörény
U t ó n é v : Edina
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-23
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2022-04-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2022
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Sörény Edina
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Család általában
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Emberi jogok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : amatőr fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fényképalbum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : analóg dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyi jog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2022
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kézai Simon Program - digitális családi fotóarchívum
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Kézai Simon Program - digitális családi fotóarchívum Sörény Edina, projekt szakmai vezető-helyettes, DJ Nkft. Debrecen, 2022. április 20-22. NETWORKSHOP 2022 Régen és Most A közelmúlt... Sokan vannak itt akik, még túl fiatalok, és nem emlékeznek rá, amikor egy "kameratekercs" körülbelül 30 filmfelvételt jelentett....hamarosan rengeteg nyomtatott fotót örökölünk szüleinktől, nagyszüleinktől. Családi fényképek sokasága Ha régi fotókkal teli dobozaik vannak, nincsenek egyedül - magányos családi fényképek milliárdjai gyűjtik a port a szekrényekben és a padlásokon szerte a világon.  Fényképek, diák, negatívok Értékkel bíró fényképek Megsérülhetnek, eltűnhetnek Elveszthetnek a hozzájuk kapcsolódó emlékek Mit kezdjünk a régi családi fotókkal? Talán nem klónozhatjuk a fizikai tárgyakat, például a családi örökséget és emlékeket, de átalakíthatjuk őket digitális formába, ami legalább megkönnyíti a másokkal való megosztásukat, és megőrzi a digitális emléküket fizikai elvesztés esetén is. A Kézai Simon Program, mint megoldás Családi krónika digitalizált albumba rendezve - családok digitális krónikája Online digitális családi fotóarchívum Magyarország digitális családi albuma Közösségépítő országos mozgalom Digitálisan életre kelt családtörténet Nyilvános és kutatható családi fotótár Analóg emlékek digitalizálása 1. Applikáció segítségével otthonról. 2. Digitális Jólét Program Hálózat Pontjain a regisztrációban. 3. Mobil Kézai Pont. kezai.hu Saját galéria létrehozása. Képek albumokba rendezése. Képekhez leírás, adatok társítása. Kereshető tartalom. Kézai Pontok Kézai felület felhasználási szintjei I. privát. Alapbeállítás. Feltöltött fotók biztonságos, védett tárolása, kizárólag a felhasználó fér hozzá a feltöltött fotókhoz. II. családi. Opcionális. A feltöltött fotókat kizárólag a regisztrált családtagok láthatják. III. Ismerősök. Opcionális. A feltöltött fotók megoszthatók más regisztrált felhasználókkal. IV. Publikus. Opcionális. Mindenki számára hozzáférhetővé tehetők a fotók a publikus galériában. Fő a biztonságos és a hosszú távú megőrzés Magyar tulajdonú és fejlesztésű szoftver; Biztonságos központi adatbázis - MTVA Archívum; Adatvédelmi előírások szigorú betartása; Állami garancia a fotók megőrzésére, melyek bármikor visszakereshetőek; A publikus fotók szigorú minőségbiztosítási rendszeren mennek keresztül a kikerülésük előtt; Kihívás - A jelen digitális emlékei... Digitálisan integrált életünk során képeink és otthoni videóink nagy részét pompás digitális fényképezőgépekkel, hihetetlen okostelefonokkal vagy más könnyen hordozható eszközökkel készítjük és osztjuk meg. Mit kezdjünk ezeknek az eszközöknek a gyümölcseivel - a digitális fájlok és források sokaságával, amelyet naponta, hetente, havonta, évente felhalmozunk? Mit kezdünk a digitális életünket alkotó személyes digitális tartalmainkkal?... Hogyan tudunk közösen digitális családtörténetet építeni?... További információk a Programról Kézai Simon Program Facebook oldal - Kézai Simon Program Instagram oldal - Kézai Simon Program YouTube csatorna - Digitális Témahét YouTube csatorna Köszönöm a figyelmet! djkkugyfelszolgalat@djnkft.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Kézai Simon Program
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 17
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 17
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop konferencia 2022
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna