D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1583606990.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jászdózsai vízlelő
B e s o r o l á s i   c í m : Jászdózsai vízlelő
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Benke
U t ó n é v : Judit
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : képzőművész
B e s o r o l á s i   n é v : Baly
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : ?-1919
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-06-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2020-03-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszkút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jászdózsa
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Artézi kút Jászdózsán a falu főterén, háttérben a katolikus templom.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2020: A kút történetéhez, a férfifigura értelmezéséhez meg lett az infó. A 2018-ban készült Településképi arculati kézikönyv tartalmazza a főbb információkat. A kutat 1902-ben fúrta Hoffer Antal berényi fúrómester, míg a kút egésze 1905-re készült el Bagi György kőfaragónak köszönhetően. "A kutat magas talapzaton álló, jászsági földművelőt (gabonakévével, ekeszarvval) ábrázoló kerámia szobor díszíti..." A kézikönyv másolatnak nevezi a most látható változatot.
(Forrás: https://www.kozterkep.hu/3886/jaszok-kincse-kutszobor)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : hajna: Díszkút
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2974x2318 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer