D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1566283886.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szent István és tanítványa
B e s o r o l á s i   c í m : Szent István és tanítványa
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Aerdnasavol
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1989
V I A F I d : 245219587
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-04-04
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2019-08-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-05-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
V I A F I d : 100194473
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Székesfehérvár
G e o N a m e s I d : 3044774
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 2012-ben fotóztam először a szobrot, akkor nem volt lehetőségem a szignót megtalálni.
Több, mint fél évig kutattam az alkotó után, majd 2017-ben, amikor újra lehetőség nyílt a fotózásra, megtaláltam a szignót is, ami igazolta eredeti feltevésemet, miszerint Varga Ferenc az alkotó.
Az alkotás tehát Varga Ferenc (1906–1989) műve, aki Székesfehérváron született, tanárai Bory Jenő és Sidló Ferenc voltak. Varga Ferenc később Bory Jenő tanársegéde volt a Képzőművészeti Főiskolán. Magyarországon kevés műve található, ezek egyike a Győrben található Szent Imre-szobor. Az alkotó 1948 őszén Brüsszelben, 1950-ben a kanadai Windsorban, 1963-ban a michigani Detroitban, utóbb a floridai Delray-ben telepedett le, 1961 óta az USA állampolgára. Magyar vonatkozású alkotása az államokban michigani Detroitban Liszt Ferenc szobra. Az államokban rengeteg alkotása áll, de ezen a korai alkotásán is látszik, hogy milyen tehetséges szobrász. A carrarai márvány szobor 1939-ben került a Ciszterci Gimnázium aulájába, azóta is ott áll fenségesen.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : nyakas: DSC 1014 [István megkoronázása]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3456x4608 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer