D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1264084974.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szőttesek 1.
B e s o r o l á s i   c í m : Szőttesek 1.
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : hajna
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-05-02
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-01-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : népművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézi szövés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézimunka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szőnyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rongyszőnyeg. Hagyományos, mégsem csiricsáré, alkotója, a mátraderecskei Zám Jánosné, a Hevesi NHSZ szövője, szépen megtervezte a színeket. Ily módon ma is lehet használni.Ez a munka a XVIII.Országos Szőttespályázaton szerepelt, Hevesen.
A rongypokróc tarka rongycsíkokból szőtt - elvétve, az Alföldön horgolt - pokróc, színes gyári kelmével szegve. Egyéb elnevezései: rongyvászon-takaró, ínségpokróc vagy ínség, Erdélyben: durga. A szövéshez általában kender (csepű) fonalat használnak, régebben gyapjút is. A magyar parasztságnál leginkább az ágynemű kiegészítésére alkalmazták, elsősorban szegényebb viszonyok között: szalmatakarónak, a lepedőt védő felső lepedőnek, szobabeli pótágyon vagy istállóban lepedőnek és takaróként. Használatos volt lócatakaró ( padtakaró) szerepben is és kocsitakarónak, lópokrócnak. A rongyszövést a gyári eredetű textíliák elterjedését követően, a tönkrement ruhanemű hasznosítására találták ki. 1838 körül Angliában merült fel elsőként a használatból kikerült öreg textíliák újraszövésének a gondolata. Rongypokrócra az első ismert magyar adat 1872-ből az erdélyi Udvarhelyszékből való, de a 19. sz. második felében szoknya és kötény is készült rongyszőttesből. Idővel, de nagyobb tételben csak a 20. sz.-ban eladásra is készült rongypokróc, amit kispolgári lakásokba főként szőnyegpótlónak vettek. Ennek nyomán honosodott meg a századfordulón, elsősorban lepadlózott parasztházakban a rongyszőnyeg (Erdélyben fancsikaszőnyeg, házföldszőnyeg). - A korábbi rongypokrócokon csupán a színek váltakozására ügyeltek, a sávok szabálytalanok. Majd általánossá vált a sávok arányosítása és a színek ritmikus ismétlése. A 20. sz.-ban jött divatba egyes készítőhelyeken a szövött szőnyegek nyomán kialakított csillagos és egyéb mintázás. Az erőteljesebb színhatás érdekében lépett fel ezzel párhuzamosan a felhasznált rongy festése.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Múlt a mában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1159x1546 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 230 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi