D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : marfoldi_istvan_oktatasttamogato_tartalomszolgaltatas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Oktatást támogató tartalomszolgáltatás a könyvtárakban
B e s o r o l á s i   c í m : Oktatást támogató tartalomszolgáltatás a könyvtárakban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Márföldi
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-21
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 201812-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Márföldi István
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : női választójog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közgyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Oktatást támogató tartalomszolgáltatás a könyvtárakban. Márföldi István. Milyen korban élünk? Versenyképes-e a könyvtári tartalom? Jelenleg 47 milliárd weboldal található az interneten. Minden percben 220.000 új fényképet osztanak meg az Instagramon. Percenként 72 órányi videó kerül fel a Youtube-ra, míg a Facebook-on 2,5 millió tartalmat osztanak meg a felhasználók. Hogyan hasznosítsa digitális archívumát az oktatásban a LOC? 80 nap alatt a Föld körül 1896-ban A feladat leírása: A diákoknak kiscsoportos munkában meg kell tervezniük egy 1896-os, földkörüli utazást, továbbá "World's Transportation Commission" segítségével és azt dokumentálniuk is kell. A feladat része az is, hogy a tanulók bemutassák más nemzetek Amerikáról alkotott elképzeléseit. Képzési cél: A diákok képesek legyenek bemutatni a századforduló népeinek Amerika felfogását. Képesek legyenek az internetes technológiák használatával írásbeli és szóbeli előadások elkészítésére. A tizenkilencedik századi nők Történeti háttér: Elgondolkoztatok már azon, vajon mit csináltak a nők az 1800-as években? A férfiakat jól reprezentálják a történelemkönyvek, a nők történeteit viszont ritkán örökítették meg. Feladat leírás: Az Egyesült Államok történelmét befolyásoló bátor nők történeteinek megkeresése folyóiratok, levelek, narratívák és más elsődleges források segítségével. A különböző forrásokból származó információk szintézisével a diákok írják le milyenek voltak a 19. századi északkeleti, délkeleti vagy nyugati amerikai nők. Képzési cél: A diákok képesek legyenek következtetéseket levonni az elsődleges forrásanyagok elemzésével Hátrahagyottak emlékezete Szendrey Júlia írói arca az OSZK-ban British Library oktatási felülete Női választójogok kivívása Angliában Történeti háttér: Elgondolkoztatok már azon, vajon miért volt olyan fontos a választójog a nők számára az 1900-as évek elején? Képzési cél: A diákok képesek legyenek érvelni az elsődleges forrásanyagok használatával, a női választójog mellett. Mióta van választójoga a nőknek Magyarországon, ki volt az első női képviselő? Nyilvános vagy titkos szavazás? "A magyar nép lelkétől idegen a titkolódzás" 1922-ben miniszterelnöki rendelet született a titkos szavazás bevezetésére a városok vonatkozásában. Azonban vidéken (választókörzetek 2/3-a) továbbra is a nyílt szavazás módszere volt kötelező. A nyílt szavazás módja - a kocsmaudvaron felállított pódiumra kellett felállnia a szavazónak és hangosan bemondani a támogatott képviselő jelölt nevét, amelyet a szavazatszámláló bizottság írásban rögzített. Legnagyobb közgyűjteményi archívumok (2016-os adatok) Mi a baj a hazai könyvtári digitális archívumokkal? Aránylag nagy dokumentum szám, alacsony látogatottság Kevés pr. cikk az újdonságokról Nem készülnek mobil applikációk a használatra Nehézkes keresési lehetőség Nincs oktatást támogató külön gyűjtemény Nem elsősorban új repozitóriumokat kell létrehozni, hanem ajánlókat kell készíteni a meglévők használatához!!! A közgyűjtemények a kulturális örökség őrzőiből, a kulturális örökség első számú, autentikus, forrás értékű megosztóivá kell válniuk. / Forrás: Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia/ Könyvtárosok és a tartalom előállítása Kötelező olvasmány helyszínek A Pál utcai fiúk Egy sokáig megoldatlan irodalmi rejtély A rejtélyt Fogarassy Miklós irodalomtörténész fejtette meg Hol láthatta meg a "Körúti hajnalt" Tóth Árpád? Mit tudhatunk meg Tóth Árpádról Hegedüs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka című könyvéből? https://mek.oszk.hu/01100/01149/html/totha.htm 1913-ban Budapestre költözött. A Körúti hajnal című verset 1923-ban írta. Ekkor a Vas utca 3-ban lakott. 1921-ben Az Est munkatársa lett. Az Est szerkesztősége az Erzsébet körút 18-ban volt. "Minden üvegre száz napocska hullt, S az aszfalt szennyén szerteszét gurult" "Sínjén villamos jajdult ki a térre: Nappal lett, indult a józan robot" Ablak a múltra Lánchíd 1945 Hunyadi udvar 1939 Beérkezett pályázatok Mit adtak nekünk a rómaiak? - Utakat - Na jó, de hol? Diákok által talált római kori utak Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Márföldi István: Digitális helyismereti archívumok népszerűsítése a fiatalok körében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 28
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x580 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna