D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : marfoldi_istvan_digitalis_helyismeret.jpg
C Í M 
F ő c í m : Digitális helyismereti archívumok népszerűsítése a fiatalok körében
B e s o r o l á s i   c í m : Digitális helyismereti archívumok népszerűsítése a fiatalok körében
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Márföldi
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-19
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2018-07-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Márföldi István
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : helyismereti gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magángyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Digitális helyismereti archívumok népszerűsítése a fiatalok körében Márföldi István Milyen korban élünk? Versenyképes-e a könyvtári tartalom? Jelenleg 47 milliárd weboldal található az interneten. Minden percben 220.000 új fényképet osztanak meg az Instagramon. Percenként 72 órányi videó kerül fel a Youtube-ra, míg a Facebook-on 2,5 millió tartalmat osztanak meg a felhasználók. Milyen tartalom fogyasztók a fiatalok? Kutatások azt mutatják, hogy a serdülők nagy többsége napi 4 óránál többet tölt online. Közkeletű elképzelés, hogy a Z és alfa generáció tagjai, a "digitális bennszülöttek" okos telefonnal a kezükben születtek, mindent tudnak a digitális eszközökről. A valóság az, hogy ezek a gyerekek is sokfélék. Vannak, akik zseniálisan kezelik az informatikai eszközöket. Vannak, akik ismerik ugyan az eszközöket, de leginkább csak posztot írnak, fényképet osztanak meg. Kit akarnak, kit tudnak a könyvtárak elérni? Piacképes ajánlat-e a könyvtár, a tartalomra vágyó fiatalok körében? Ahhoz, hogy a fiatalok képesek legyenek a kulturális kínálatból a könyvtárat kiválasztani, ismerniük kell az intézményt. A baj az, hogy a diákok számára a könyvtár elsődlegesen érdektelen, nincs olyan tartalom, ami miatt felkeresnék a könyvtár oldalait. Ezért rendkívül fontos, hogy a könyvtár mennyi és milyen információt juttat el magáról abba a virtuális térbe, ahol a mai fiatalok "élnek"! Digitális tartalomszolgáltatása könyvtárakban Legnagyobb közgyűjteményi archívumok (2016-os adatok) Megyei könyvtárak (látható) digitalizált állománya (2017) Megyei könyvtárak (látható) digitalizált állománya (2017) Mi a baj a hazai könyvtári digitális archívumokkal? Aránylag nagy dokumentum szám, alacsony látogatottság Kevés pr. cikk az újdonságokról Nem készülnek mobil applikációk a használatra Nehézkes keresési lehetőség Nincs oktatást támogató külön gyűjtemény Nem elsősorban új repozitóriumokat kell létrehozni, hanem ajánlókat kell készíteni a meglévők használatához!!! A közgyűjteményeknek a kulturális örökség őrzőiből, a kulturális örökség első számú, autentikus, forrás értékű megosztóivá kell válniuk. / Forrás: Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia/ Könyvtárosok és a tartalom előállítása Hogyan népszerűsítsük helyismereti gyűjteményünket? Top 10 Marketing eszköz 2017 Leggyakrabban megfogalmazott marketing tanácsok könyvtárak számára Az online kommunikáció lehetőségeinek kihasználása Helyi sajátosságokra való építés Önálló arculat építése különféle eszközökkel Lojális használói kör kiépítése Könyvtárak a sajtóban Nem elég a sajtótájékoztató! Tudomásul kell venni a sajtó bulvárosodását Infotainment jellegű híradásokat kell adni magunkról Top 10 könyvjelző az ELTE könyvtárának Instagram oldalán Miért éppen facebook?(..., mert 2 milliárd ember nem tévedhet!) Miért éppen facebook? (..., mert ingyenes, naprakész statisztika) Online és offline eszközök együttes használta a "természetben2 (kvíz parti) Oktatást támogató tartalomszolgáltatás a könyvtárakban "Most egy olyan világban élünk, amelyben a mai munkahelyek fele nem létezett 25 évvel ezelőtt. Hogyan készítsük fel a tanulókat az olyan munkahelyekre, amelyeknek 60%-a ma még nem is létezik?" Library of Congress, a legnagyobb ötlettár Ötletek, amelyek a hazai könyvtárakban is hasznosíthatók. A tizenkilencedik századi nők Történeti háttér: Elgondolkoztatok már azon, vajon mit csináltak a nők az 1800-as években? A férfiakat jól reprezentálják a történelemkönyvek, a nők történeteit viszont ritkán örökítették meg. Feladat leírás: Az Egyesült Államok történelmét befolyásoló bátor nők történeteinek megkeresése folyóiratok, levelek, narratívák és más elsődleges források segítségével. A különböző forrásokból származó információk szintézisével a diákok írják le, milyenek voltak a 19. századi északkeleti, délkeleti vagy nyugati, amerikai nők. Képzési cél: A diákok képesek legyenek következtetéseket levonni az elsődleges forrásanyagok elemzésével. Irodalmi helyszínek régen és most "Ott, hol a kis Túr siet beléje" Mit adtak nekünk a rómaiak? - Utakat - Na jó, de hol? Diákok által talált római kori utak Hogyan népszerűsítsük helyismereti gyűjteményünket a fiatalok körében ? Kiindulási oldal a könyvtár honlapján Mennyivel áttekinthetetlenebb ez így Nyírvidék 1867-1942 Szatmári Értesítő 1862 Szellemvilág 1874 Szabolcs 1874-1876 Szabolcsmegyei Közlöny 1876 Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő Vasárnap 1880-1885 Munkács 1885 Kárpátalja 1889-1890 Reformátusok Lapja 1892-1896 Szatmár és Vidéke 1899-1919 Felsőbányai Hírlap 1896-1918 Nagykárolyi Hírlap 1899 Szatmár 1899-1911 Szatmár-Németi 1899-1912 Magyar Földmívelő 1899-1913 Heti Szemle 1899-1914 Nagybánya és Vidéke 1899-1918 Nagykároly és Vidéke 1899-1919 Szamos 1899-1919 Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 Szatmári Friss Újság 1902-1903 Szatmarer Allgemeine Jüdische Zeitung Szatmári Hírlap 1902-1919 Tanügyi Értesítő 1902-1919 Revista Catolica 1903-1905 Gazdák Lapja 1903-1910 Szatmári Hétfő 1913 Hungaricana adatbázis MaNDA archívuma Saját gyűjteményeink kezdőoldal, felhasználói jogok Nyíregyházi képeslapok előtte utána Magángyűjtemények Saját facebook oldal, mint kommunikációs eszköz Hogyan népszerűsítsük gyűjteményünket a facebookon? Vajon mi történt? Oldalelérés Használjuk-e a facebook hirdetést? Célzott közönség szűkítése: Neme: Nő Lakhely :Nyíregyháza Életkor: 16-25 Érdeklődésikör: Zene Hogyan használjuk más oldalak népszerűségét? Amikor a kommentelők írják a helytörténetet Együttműködés a nyiregyhaza.hu-val Új kezdeményezésünk az "Így épült..." sorozat. Fiatalok bevonása a tartalom készítésbe: Régen és most... Fiatalok bevonása a tartalom készítésbe Beérkezett pályázatok Médiatudatosságra nevelés, kreatív tartalom előállítás a könyvtárban Légy prédikátor és hívő leszel! A projekt célja: A fiatalok médiakultúrára és médiatudatosságra nevelése. Az ismeretek és készségek, alkotói folyamatok során történő átadása élmény gazdag módon. A feleadatok közt szerepel a helyismereti archívum népszerűsítése. A helyismeret dokumentumok újszerű interpretálása Az archívumokban a keresőszavas metódus mellet többféle tematikus keresési lehetőséget kell biztosítani. Távolabbi cél, egy olyan várostörténeti gyűjtemény létrehozása, amelyben kronológiai sorrendben megtalálhatók a város életének legjelentősebb eseményei. A gyűjtemény egyaránt tartalmazna nyomtatott, hang és audiovizuális dokumentumokat, amelyekből a város lakosai széleskörű helytörténeti ismeretekre tehetnek szert. Az elkészült várostörténeti anyagot célszerű a város honlapján megjeleníteni. További lehetőség, hogy a rendelkezésre álló nyomtatott sajtós, rádiós és televíziós anyagokból létrehozzunk egy olyan oktató anyagot, amely felhasználható az általános iskolák és középiskolák helyismereti óráin. Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 49
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna