D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kokas_karoly_szegedikum.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szegedikum a webarchívumban
B e s o r o l á s i   c í m : Szegedikum a webarchívumban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A helyi érdekű webarchiválás lehetőségei az OSZK webarchiválási programja keretében
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kokas
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1959-
V I A F I d : 234918407
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-17
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2019-11-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : MEK Egyesület
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kokas Károly
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pályázat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : feltárás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : engedély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metaadat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : együttműködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Szegedi Tudományegyetem
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2019
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Szegedikum a webarchivumban A helyi érdekű webarchiválás lehetőségei az OSZK webarchiválási programja keretében Mi az, hogy "Szegedikum"? A KDS pályázat megközelítése Pályázati felhívásban: 3.2 Elvárt eredménytermékek 3.2.1 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 6. a pályázó feladata az OSZK webarchiválási tevékenységének segítése, elsősorban a helyi vonatkozású oktatási, tudományos és kulturális online tartalmak esetében. Részfeladatok: archiválandó webhelyek válogatása, jogtulajdonosok elérhetőségének kiderítése, a mentett weboldalak minőségének ellenőrzése és metaadatok készítése. A "szegedi gondolat" 1. a Szegedi Tudományegyetemhez (SZTE) tartozó mindenféle webhelyek tejes feltárása és kataszterének kialakítása a szegedi térség (elsősorban Szeged) jelentősebb intézményi honlapjainak feltárása, olyanoknak, amelyek helyi vonatkozású oktatási, tudományos, kulturális online tartalmakat hordoznak, és megőrzendő értékkel bírnak kapcsolatfelvétel a látókörünkbe került weboldalak gazdáival (jogtulajdonosok elérhetőségének kiderítése) és az archiválás-kérdésében hosszú távra szóló egyeztetés és engedélykérés "Szegedi gondolat" 2. az archiválandó webhelyekről az előírásnak megfelelő metaadatok készítése az OSZK webarchívum számára a munka során archiválandó webhelyek válogatása, majd a már mentett (OSZK) weboldalak minőségének ellenőrzése az OSZK-val való szorosabb technikai együttműködés kialakítása, egyfajta tanulási és konzultációs folyamat, a majdani saját webarchiváláshoz szükséges know-how megszerzése a kataszter kialakítása és a válogatás során természetes együttműködést alakítunk ki, kitűnő partnerünkkel, a szegedi Somogyi-könyvtárral Módszertan A metaadatoláshoz az OSZK részletes útmutatóját használnánk: http://mekosztaly.oszk.hu/mia/xml/utmutato-webhely.html (beleértve a megadott segédfájlokat is: http://mekosztaly.oszk.hu/mia/xml (a megadott mintarekordok figyelembevételével: http://mekosztaly.oszk.hu/mia/demo/xml/). Az előkészítő munka során az ún. demóoldal tanulságait is felhasználjuk: http://mekosztaly.oszk.hu/mia/demo Végjáték Az OSZK kérése szerint, addig is, amíg elkészül a tervezett adatkezelő rendszer, egy egyszerű szövegfájlban, vagy ha lehetséges, már eleve XML-ben adjuk át a kiszemelt webhelyek metaadatait (pl. ingyenes XML szerkesztő használatával). A feladatkör során tervezzük a későbbiekben, hogy bár kezdetben a javaslatunkra az archiválást az OSZK végzi, de később a megtanult technológiákkal hasonló, kompatibilis, de sokkal gyakoribb mentéseket mi magunk is készítünk, saját hardver eszközökkel, az OSZK-val azonos módszertannal, ez a két folyamat azután párhuzamosan is folyhat. A megvalósítás korlátai... Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: A digitálisan született tartalmak megőrzése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 25
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 26
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna