D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kokas_karoly_konyvtar_olvaso.jpg
C Í M 
F ő c í m : A könyvtár és az olvasó ember a klasszikus és virtuális tér határvidékén
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtár és az olvasó ember a klasszikus és virtuális tér határvidékén
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kokas
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1959-
V I A F I d : 234918407
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-12
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2015-03-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kokas Károly
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Információs rendszerek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Multimédia, virtuális valóság
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hálózati információforrások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hálózat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olvasás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virtuális kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virtuális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejlődés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A könyvtár és az olvasó ember a klasszikus és virtuális tér határvidékén Kokas Károly SZTE Klebelsberg Könyvtár "Beam me up, Scotty!" Node 1: UCLA (30 August, hooked up 2 September) Function: Network Measurement Center System,OS: SDS SIGMA 7, SEX Diagram of the first host to IMP connection Node 2: Stanford Research Institute (SRI) (1 October) Network Information Center (NIC) SDS940/Genie Doug Engelbart's project on "Augmentation of Human Intellect" Node 3: University of California Santa Barbara (UCSB) (1 November) Culler-Fried Interactive Mathematics IBM 360/75, OS/MVT Node 4: University of Utah (December) Graphics DEC PDP-10, Tenex Processzorsebesség Háttérkapacitás Hálózati átviteli sebesség Bluetooth-WiFi-Near Field Communication Kevés pénz- sokat ér: "bugaci álom" Digitalizálás... Teljes paradigma váltás közben A fejlődés üteme és sebessége Agyagtábláról vagy kódexről nyomtatottra könnyebb volt átállni? Minden dokumentumról digitális kópia készíthető A hálózaton bármi, bárkinek közvetíthető Bárki digitalizálhat és közvetíthet, bárhonnan Teljesen nyitott a verseny Közmű lett a hálózat, ott van zsebben, asztalon A tettes a hálózat... A hálózat puszta léte, s hogy abban élünk a hálózat információs bőség helyzetet katalizál a hálózaton nincsenek határok a hálózaton a győztes mindent visz a hálózaton az egyszintű struktúrák érvényesülnek. Digitalizálunk, mert mást nem tehetünk versenyzünk a piaccal -- versenyzünk-e? "magunk alatt vágjuk a fát" ?? *Sennyey-Kokas TMT 58. évfolyam (2011) 10. szám A döntéshozók felelőssége: lent és fent Szemlélet: "fent van az interneten" - de ki rakta oda? Veszély: a "virtuális térben eltűnni látszunk majd" A láthatatlan könyvtáros, de látható finanszírozás Oktatás: milyen könyvtáros kell? Mit tanuljon? "Moving target": nagy változás, s nem tervezhető elemek, folyamatos változás és önkorrekció A kutató/olvasó/könyvtáros folyamatos képzése "e-science" és "e-science manager"? A változás következményei és az oktatás/kutatás új szerepeink lesznek, vagy nem leszünk eddig HW, mostantól SW eddig hiány, most már bőség vegyes korszak jön, a régi és az új együtt, s ez sokszor dupla munka szolgáltatási helységek --> virtualizáció Tanulság? van? analóg virtuális térváltás egy egész szakmának a szakma és közönsége együtt váltanak-e teret? mi marad a régiből és mi helyett lesz más az új? Köszönöm a figyelmet!
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kokas Károly: A könyv a 21. sz. elején
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 28
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 29
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna