D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hubay_miklos_a_szemantikus_adatpublikacio.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szemantikus adatpublikáció gyakorlati kérdései - tények és mítoszok
B e s o r o l á s i   c í m : Szemantikus adatpublikáció gyakorlati kérdései - tények és mítoszok
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Hubay
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-04
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2019-05-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Hubay Miklós
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szemantikus web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közgyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári feldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : azonosítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2019. május 21.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A szemantikus web technológiájának alkalmazása sok közgyűjtemény számára többoldalú kihívást jelent. Új szemléletmódot, a könyvtári feldolgozás munkafolyamatának teljes átalakítását. Valójában a könyvtártudomány és informatika nagyon szerencsés egymásra találásának vagyunk szemtanúi, amely két szempontból is gyümölcsöző a könyvtárosok számára. Az előadás áttekintést adott a fejlődési folyamat legfontosabb mérföldköveiről, amelyek előkészítették a napjainkban is zajló változást. A könyvtárak előtt álló feladatokról és választási lehetőségekről is szó esett."
(Forrás: https://ki.oszk.hu/hir/kutatasi-es-szervezetfejlesztesi-osztaly/korkep-az-egyetemi-kutatasokrol-elerheto-prezentaciok)
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A szemantikus adatpublikáció gyakorlati kérdései Tények és mítoszok Hubay Miklós humáninformatikus Petőfi Irodalmi Múzeum ELTE ITDI Num necesse est horrere? Z39.50 OAI SRU/SRW SWORD a szemantikus web technológiája Adatok átadása más felhasználóknak, szolgáltatásépítés céljából Szemantikus (értelemmel teli) web A jelenlegi világhálót kiegészítő, új réteg, amelynek alapegysége a dokumentum helyett az adat és a kapcsolat Nyikolaj Szemjonovics Rubasov Winston Smith Ezerkilencszáznyolcvannégy Sötétség délben Arthur Koestler George Orwell 198, [2] oldal Franklin Társulat 1948 963-7994-98-X Az Ezerkilencszáznyolcvannégy főhőse Winston Smith A Sötétség délben szerzője Arthur Koestler Az Ezerkilencszáznyolcvannégy megjelenési éve 1948 Hogy érti meg a gép? Egységes azonosító (URI) Tim Berners-Lee javaslata: HTTP-formátum Nem dokumentumra mutat, hanem azonosít! Szükség esetén azonban rendelhető hozzá további információ http://963-77999944-9988-X https://viaf.org/viaf/95155403 (Orwell) http://www.geonames.org/719819 (Magyarország) És a kapcsolat? Egységes azonosító (URI) http://id.loc.gov/ontologies/bibframe/title http://id.loc.gov/ontologies/bibframe/translationOf http://id.loc.gov/ontologies/bibframe/dimensions Egy terület (pl. a könyvtártudomány) relációi összegyűjtve: szótár / ontológia BIBFRAME / bibliotek-o / PMO / BIBO / DCRDF / ... Kiegészíthetik egymást! Kapcsoljuk össze! RDF - Resource Description Framework leíró keretrendszer A Sötétség délben - szerzője - Arthur Koestler Adat1 - kapcsolat - Adat2 URI - URI - URI Három URI összetartozásának formalizálása ún. állítások formájában történik, ezeket az állításokat tripleteknek nevezzük Az informatikai háttér összefoglalása Azonosítók (URI-k) a dolgoknak -> névterekből (pl. VIAF, GeoNames, Magyar Nemzeti Névtér, Getty, stb.) Azonosítók (URI-k) a kapcsolatoknak -> szótárakból (pl. BIBFRAME) Összekapcsolás az RDF segítségével -> tripletek -> adathálózat (web of data, linked data) -> ~ szemantikus web Az állítások közzététele, szolgáltatása a fogadónak megfelelő formátumban (RDF/XML, JSON-LD, stb.) Miért jó a könyvtárnak? Általános, közérthető, webes szabvány -> kiszélesíti a választható informatikai megoldások körét (pl. adatvizualizáció) Általános, közérthető, webes szabvány -> az adatok konverzió után jóval szélesebb felhasználói körhöz juthatnak el, mint a MARC használatával Új, kiterjesztett felhasználói élményt biztosító discovery-szolgáltatások építését teszi lehetővé Lehetővé teszi a funkcionális modellek (FRBR, FRAD, FRSAD -> LRM) és az ezeken alapuló RDA katalogizálási szabályzat a mainál jóval hatékonyabb alkalmazását Felhasználható a keresőbe jutáshoz A MARC tupírozható, de... Az összetett entitásszerkezet és kapcsolati háló megfelelő megjelenítésére nem képes RDF - Resource Description Framework leíró keretrendszer URI-k beszúrása a megfelelő almezőkbe -> a saját entitások összepárosítása közismert névterekkel Mit lehet már ma? Adatkihozatal, konverzió -> szolgáltatás gráfadatbázisból (triplestore) Integrált könyvtári platformok (Alma, OliSuite, ...) RDF-nézet Szolgáltatás API-n keresztül (választható szótár szerint) A teljes halmaz publikálása (választható szótár szerint) Online metaadat-beviteli felületek (CEDAR, Sinopia, OSZK Tudástár...) Tetszés szerint, több szótár alapján konfigurálható űrlapok MARC-alapú OPAC-ok gazdagítása entitás-információkkal Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára - a MARC mellett gráfadatbázis is szolgáltat Discovery felületek SHARE-VDE - entitások mentén történő keresés (művek, ágensek), névtér-kapcsolatokkal, névformákkal Adatvizualizációs megoldások Petőfi Irodalmi Múzeum - a MARC-ból érkező adatok szemantikus jelölése alapján https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/linked_data/BIBFRAME/ CEDAR, Stanford (Center for Expanded Data Annotation and Retrieval) https://cedar.metadatacenter.org/dashboard?folde rId=https:%2F%2Frepo.metadatacenter.org%2Ffold ers%2Fd1f8d529-1759-4d3b-93e3-70d97c775727 MNM Könyvtár Relációs és gráf-adatbázis együttműködése SHARE-VDE.org (Virtual Discovery Environment) A Petőfi Irodalmi Múzeum vizualizációs megoldása http://resolver.pim.hu/auth/PIM53067 BIBFRAME a gyakorlatban - konverzió az Országos Széchényi Könyvtárnak Kiinduló feladat Redundancia 337 (médiatípus, RDA) és 007/00 (anyag kategóriája) és 000/06 (rekordtípus) 338 (hordozótípus, RDA) és 007/01 (specifikus anyagmegjelölés) és 008/23 (példányforma (item form)) Részleges redundancia 000/18 alapján Inkább központozási adatok Művek tulajdonságai a rögzített hosszúságú mezők alapján Megjelenési formák tulajdonságai a rögzített hosszúságú mezők alapján MarcKey, MatchKey, SortKey, Label A BFLC „hivatalos” kiegészítésében definiált tulajdonságok a személyek/testületek, valamint címek megfelelő konverziójához Főszabály: az almezők sorrendjének megtartása, majd… MatchKey – indikátorértékek és almezőjelek eldobása MarcKey – indikátorértékek és almezőjelek megtartása rdfs:label – indikátorértékek és almezőjelek eldobása titleSortKey – rdfs:label + a második indikátorban jelzett kihagyandó karakterek eldobása name00MarcKey name00MatchKey name10MarcKey name10MatchKey name11MarcKey name11MatchKey primaryContributorName00MatchKey primaryContributorName10MatchKey primaryContributorName11MatchKey title00MarcKey title00MatchKey title10MarcKey title10MatchKey title11MarcKey title11MatchKey title30MarcKey title30MatchKey title40MarcKey title40MatchKey titleSortKey A $0 értékek problémája =710 2 $a Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda $e kiadó $4 pbl $9 60166 Nem szerepeltek $0 értékek (azonosítók) a téves űrlap- beállítás miatt A keresőbe jutás mítosza A keresőbe jutás mítosza Az oldalaknak állandó URL-je van (linkfeloldás) Oldaltérkép / robots.txt segíti az indexelőrobot munkáját Az oldalakra linkek mutatnak (linkcsere pl. Wikidatával, Wikipediával) általános, a keresők által is használt szótár, könyvtári dokumentumokra is alkalmazható az OPAC megjelenítő sablonjában kell elhelyezni több discovery szoftver már tudja automatikusan https://kifu.videotorium.hu/hu/recordings/24689/online-katalogusok-felhozasa-a-felszini-webre Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Holl András: A könyvtárak tudománytámogatási feladatai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 26
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna