D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : drotos_laszlo_az_oszk_webarchivumanak_ujdonsagai.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az OSZK webarchívumának újdonságai
B e s o r o l á s i   c í m : OSZK webarchívumának újdonságai
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Drótos
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-01-29
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2019-11-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Drótos László
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : archivált példány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hipermédia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : on-line katalógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : időszaki kiadvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzetközi kapcsolat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018. november 15.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Drótos László Az OSZK webarchívumának újdonságai "404 Not Found - Ki őrzi meg az internetet?" workshop Országos Széchényi Könyvtár Budapest, 2019. november 14. A web egy hipermédia dokumentum? https://boon.hu/kozelet/helyi-kozelet/uj-gazdara-talalhatnak-a-lomjaink-3875754/ 208 fájlkérés 29 doménről 15-féle fájlformátum 15 megabájt összméret 157 kimenő link 58 domén irányába 9-féle bitsüti A web egy hipermédia dokumentum? CMS: WordPress 5.0.3 Widget: Facebook, Twitter Analytics: Google Analytics, Gemius, Chartbeat Blog: WordPress 5.0.3 Captcha: reCAPTCHA Font Script: Google Font API Web Framework: Bootstrap Miscellaneous: Twitter Emoji (Twemoji), HTTP/2 Cache Tool: Varnish5.0 Programming Language: PHP CDN: CloudFlare Database: MySQL Advertising Network: Adverticum SEO: Yoast SEO9.4 JavaScript Libraries: jQuery 1.12.4, jQuery Migrate 1.4.1, jQuery UI 1.12.1 Egy mai weboldal részben már szoftver, melyet a webszerver és a böngésző együttesen futtat. Az OSZK webarchívuma indulás 2017-ben az Országos Könyvtári Rendszer projekt keretében; ideiglenes szerverek a KIFÜ-nél (zárt archívum) és az OSZK-ban (nyilvános demó); használt/tesztelt szoftverek: Heritrix, WAIL, WCT, NAS, Brozzler, Webrecorder, WARCreate, Warcit, Wget, HTTrack, Web ScrapBook, PyWb, OpenWayback, SolrWayback, Webrecorder Player, Nimbus, Grab Them All, Puppeteer ...; 2017-2019 közötti aratások téma szerint: közgyűjtemény, felsőoktatás, kutatás/tudomány, kormányzat/önkormányzat, vallás/egyház, közművelődés/kultúra általában, szépirodalom, egyéb művészet (előkészítés alatt: könyvkiadás/könyvkereskedelem); esemény szerint: téli olimpia, országgyűlési/EP/önkormányzati választás, Rákóczi-emlékév; intézmény szerint: az Országos Széchényi Könyvtár online szolgáltatásai; műfaj szerint: elektronikus periodikák; a .hu domén szerint: az első 2018 szeptemberében (291 ezer domén), a következő várhatóan 2019 decemberében (az eddig mentett weboldalakban linkelt további .hu végű domének és aldomének is); zárt gyűjtemény: válogatott webhelyek száma: kb. 20 ezer, az archívum összmérete: 29 terabájt, a lementett fájlok/URL-ek száma közel 500 millió; nyilvános gyűjtemény: 186 honlap, blog és időszaki kiadvány + 44 OSZK-s webhely (teljes szövegű keresővel). Az OSZK webarchívuma Periodikák weboldalainak archiválása Periodikák weboldalainak archiválása Periodikák weboldalainak archiválása Periodikák weboldalainak archiválása A projekt egyéb újdonságai A projekt egyéb újdonságai A projekt egyéb újdonságai Ismeretterjesztés Ismeretterjesztés Ismeretterjesztés Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok magyar tartalom átvétele az ArchiveTeam gyűjteményéből (626 gigabájt WARC fájl); javaslatok az IIPC felé (pl. ajánlás az archiválást segítő mikroformátumokra) és válaszok a kérdőívekre (pl. az OpenWayback használatáról); archiválási célból magyar linkek gyűjtése az IIPC tagok számára (pl. a christchurchi terrorista támadás, a Notre Dame leégése, klímaváltozás, mesterséges intelligencia, az EP választások); szoftvertesztek és javaslatok a fejlesztőknek (pl. WCT, SolrWayback, Memento Tracer); személyes kapcsolatok szlovák, cseh, osztrák, holland, belga, dán ... webarchiváló kollégákkal; EU-s COST Action projekt-javaslatok támogatása: Transnational Research Use of Web ARChives (TRUeWARC) és Web ARChive Studies Network Researching Web Domains and Events (WARCnet); részvétel és előadások külföldi konferenciákon (pl. IIPC WAC, IFLA, BOBCATSSS, CDA, Colloquium of Library and Information Experts of the V4+ Countries); jövő évi terv: közép-európai együttműködés kezdeményezése a környező országok webarchívumai között (pl. közös portál és keresőfelület). Középtávú tervek tananyag a személyes webarchiválásról; új tematikus gyűjtemények (pl. történelem/helytörténet, média, sport, közoktatás); a nyilvános gyűjtemény bővítése és metaadatolása; az RDA-alapú metaadatolás előkészítése; új infrastruktúrára költözés; új honlap, böngésző- és keresőfunkciókkal; kapcsolódás az OKP moduljaihoz (pl. partner nyilvántartás, jogkezelés, hozzáférés kezelés, discovery eszköz, hosszú távú megőrzés, MNB), a Nemzeti Névtérhez (pl. települések honlapjai) és a többi digitális gyűjteményhez (pl. periodikák archivált weboldalainak kereshetősége az EPA-ban); együttműködés a KDS pályázat nyerteseivel és más közgyűjteményekkel, egyetemekkel és kutatóintézetekkel, stb. Rákóczi-emlékév webarchívum Rákóczi-emlékév webarchívum Rákóczi-emlékév webarchívum Rákóczi-emlékév webarchívum Rákóczi-emlékév webarchívum Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László - Németh Márton: Kísérleti webaratás projekt az OSZK-ban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 26
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna