D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kertesz_zoltan_konyvtar_alkototer.jpg
C Í M 
F ő c í m : Könyvtár és alkotó tér
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtár és alkotó tér
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kertész
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-23
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2018-05-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kertész Zoltán
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkotás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkalmazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017. november 30.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Ajánló: Hazai alkotóterek, élményközpontok, szervezetek A békéscsabai projekt: Inspiráló Közösségi AlkotóTér Tervezett eszközpark Könyvtár és alkotótér European CodeWeek Maker Faire Internet Fiesta Digitális témahét Kutatók éjszakája Lehetséges megoldás: Olyan közeget és piacképes tudást biztosítani, amely segíti a fiatalok helybenmaradását. EFOP 3.3.6 - Ember és Környezete Természettudományos Élményközpont kialakítása Békéscsabán az Életfa Kulturális Alapítvány és a Békés Megyei Könyvtár konzorciuma ~280 millió Ft 3 + 3 éves időtartam 2024-re 12% növekedés a digitális képességeket igénylő pozíciókra A jövő munkahelyeinek meghatározó jellemzői: az emberek és gépek kapcsolata kooperáció feladat- és projektalapú munka rugalmasság Várható nyitás: 2018 nyara! "A könyvtárosok küldetése, hogy javítsák a társadalmat azáltal, hogy megkönnyítik a tudás létrehozását a közösségeikben." R. David Lankes A Maker mozgalom az 1990-es évek közepén, Németországból indult el Az első hackerspace, a C-Base, Berlinben nyílt meg, elsősorban számítógépes rendszerek, hálózatok, szoftver és hardver a szakterülete 2005. Először jelenik meg a Makerspace szó a MAKE magazinban 2010. Az első könyvtári makerspace megalakulása 2011. Bejegyezték a makerspace.com webcímet magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika, informatika, földrajz, biológia, kémia, matematika, vizuális kultúra, főzés, testmozgás...> Köszönöm a figyelmet! A makerspace története röviden Következő lépések: Látogatás a Makerspace.hu műhelyében, az általuk fejlesztett tananyag megismerése, oktatók toborzása, képzése, eszközbeszerzés. A könyvtári rendszer megújítása: négyszobás modell tanulótér inspirációs tér találkozótér performatív tér K2 Könyvtárak új szerepben: innovatív szolgáltatások Budapest, 2017. november 30. Makerspace mozaikok a BMK programjaiban makerspace dolgok internete közösségek ismerete minőségbiztosítás történetalkotás Előzmény: TIOP-1.2.1 projektből létrehozott oktatóterem Az Oxford Dictionary szerint: Olyan hely, ahol közös érdeklődésű emberek (főként informatikai vagy technológiai) összejönnek és közösen dolgoznak egy projekten, ahol megosztják egymással az ötleteiket, a felszerelést és a tudást. A békéscsabai projekt: Inspiráló Közösségi AlkotóTér Kertész Zoltán/Békés Megyei Könyvtár A Demco könyvtári felszereléseket forgalmazó amerikai cég 2016-os kutatása alapján az USA könyvtárait leginkább foglalkoztató témák: Mások szerint: a piac mérete: Békés megyére vetítve kb. 50.000 fő az újítókat és korai követőket szólítjuk meg a pályázat vállalása: 21 oktatási intézményből 6700 diák oktatása STEAM területen ehhez rendelkezésre áll: a könyvtári és civil intézményrendszerek hálózata üzleti modell: elsősorban tudásmegosztó központ vagyunk, ahol óradíjban adunk infrastruktúra bérletet, szakembert, valamint többszintű előfizetéses szolgáltatást nyújtunk FabLab Budapest Technika #1 Makerspace.hu Hackerspace (Budapest, Szeged) Bűvösvölgy Agora (Debrecen) Diáklaborok szövetsége Hungarian Robotbuilders RebotKit Alba Innovár - Digitális Élményközpont Élményműhely GémProgram Csodák palotája ...> A békéscsabai projekt: Inspiráló Közösségi AlkotóTér Probléma: elvándorlás, munkaerőhiány A dán modell A békéscsabai projekt: Inspiráló Közösségi AlkotóTér Fayetteville Free Library, Fayetteville, NY, USA FryskLab, Fryslân, Hollandia Stadt Bibliothek, Köln, Németország Gradska knjiznica, Rijeka, Horvátország http://ideas.demco.com/blog/5-library-trends-to-watch-in-2016/ https://www.accenture.com/t20171011T185302Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-63/Accenture-New-Skills-Now-Inclusion-in-the-digital.pdf https://medium.com/@jtdeboer/frysklab-europes-first-mobile-library-fablab-46e329ffb06c https://sg.hu/cikkek/it-tech/128278/munka-nelkuli-eletet-hozhat-a-mesterseges-intelligencia https://www.fundable.com/ds-tech-labs-makerspace http://www.makerspaceforeducation.com/ https://www.makerspaces.com/we-love-maker-educators/ A békéscsabai projekt: Inspiráló Közösségi AlkotóTér Rendezvények a Makerspace felhasználók közösségének, eszközök gyűjteményének, az alkotói vágynak, tudásmegosztásnak és a kész mű megosztásának az elegye a Makerspace egy interaktív, multifunkcionális tér a kreativitás felfedezéséhez, illetve tervezéshez és fejlesztéshez a Makerspace.hu szerint: A makerspace szabad fordításban az alkotók tere, az a hely, ahol zavartalanul lehet új dolgokat készíteni. Ez egyaránt jelenti a hely, az eszközök és az inspiráló emberek meglétét közösségi partnerség, az együttműködés és a teremtés gondolkodásmódja eszközökkel és anyagokkal Miért pont a könyvtárban? Papírfonás Lego robot 3D nyomtatás SKOOL Klub TEDx Békéscsaba Arany3D vetélkedő Határozzuk meg a szó magyar jelentését A békéscsabai projekt: Inspiráló Közösségi AlkotóTér Jelenlegi állapot: Megfelelő helyszín keresése: a könyvtár épületén belül megtalálni a megfelelő méretű és elhelyezkedésű teret. A központ kiépítése. Mit fejleszt? tudást közvetít/tárol kreatív foglalkozásokat tart közösségi tér közösségi iroda nem idegen tőle az újítás új bevételi forrás kihasználatlan terek újrahasznosítása ...> Kapcsolódó terv: EFOP 4.1.8 digitális labor létrehozása Külföldi könyvtári példák 3D nyomtató lézervágó/gravírozó CNC famaró CNC hímzőgép varrógép BBC Micro:bit arduino fejlesztői kit konyhasziget mediball Flora viselhető elektronika rasberry pi bio-feedback szenzor kéziszerszámok forrasztóállomás ...>
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváth Zoltánné Marcsi: A portáloktól az "Evidencia" és "Best practise" központokig
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 25
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 26
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x579 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna