D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : II_focsoport.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. főcsoport
B e s o r o l á s i   c í m : 2. főcsoport
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Papp
U t ó n é v : Richárd
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-06-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Gurzó Gréta
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Kémia általában
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : periódusos rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkáliföldfém
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : berillium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magnézium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kalcium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : stroncium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bárium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rádium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A természetben csak vegyületeiben fordul elő. Minden élő sejt egyik építőköve Sok fémmel, például cinkkel, alumíniummal és ólommal ötvözhető. felhasználják nehezen redukálható fémek kinyerésére, villanófényporok, világító rakéták, víz alatti fáklya, gyújtóbombák készítésére Olvadáspontja 725 °C. Berilliummal együtt nagyenergiájú neutronforrás II. Főcsoport Berillium Puha, könnyű fém Kalcium égése A rádium bomlásakor keletkező radioaktív gázt, a radont felfogják és belégzéses gyógykezelésre (inhalációs terápia) alkalmazzák. Rádium Erős redukálószer, ami oxigénnel nedves levegőn már szobahőmérsékleten is hőfejlődéssel reagál A berillium-oxid szervetlen vegyület, képlete BeO. Magnézium mélyfúrásoknál a fúróiszap nehéz adalékanyagaként Higanyban oldódik (ötvözödik). A higany elpárlásával visszamarad a fémrádium. Tulajdonságai Elsősorban kis sűrűségű és viszonylag nagy szilárdságú ötvözetek előállítására használják főleg a repülőgépiparban Magnézium tűzijátékokban A földkéreg ötödik leggyakoribb eleme Berillium-oxid Más fémekkel ötvözve növeli azok keménységét és korrózióállóságát Hét tonna uránszurokérc körülbelül 1 g rádiumot tartalmaz. Legfontosabb ásványai: az uránszurokérc és a karnotit. cukorfinomításban Előfordulása Smaragd Elemei: Felhasználása Elektromos szigetelő, jó hővezető BeCO3 -> BeO + CO2 az univerzumban, és a földkéregben is ritka elem Bárium Cseppfolyós ammóniában sötétkék színnel oldódik. Korrózió ellen és keramikák gyártásánál használják fel. Berillium Stroncium a festékgyártásban fehér festékek pigmentjeként vegyületeit tűzijátékok vörös színezőanyagaként használják A rádium sötétben világít, felületén levegő jelenlétében nagyon gyorsan fekete nitridréteg képződik. A kalcium a jobb elektromos és hővezetők körébe tartozik. Az idegrendszer működéséhez nagyon fontos. A rádium rendkívül ritka elem Korábban a fényképészetben a vakuzáshoz használták. Előfordulása Ezüstfehér, nyújtható reakcióképes fém. Levegőn állva oxidálódik. A Föld 23. leggyakoribb eleme. Veszélyes, mert beépülhet a csontokba és sugárkárosodást okozhat. A stronciumvegyületek a lángot élénkpiros színűre festik. a természetben csak ásványokban, más elemekkel vegyülve fordul elő tengeri akvarisztikában 2Be + O2 -> 2BeO Akvamarin Csak vegyületei fordulnak elő a természetben. A földkéreg igen nagy része kalciumtartalmú ásványokból, illetve kőzetből áll. Az ötödik leggyakoribb elem és a harmadik leggyakoribb fém. A kalcium leggyakoribb kőzete a mészkő. A mészkő igen gyakori üledékes kőzet, főleg a sekélytengeri rétegsorokban. Stroncium Hevesen reagál oxigénnel és vízzel, ezért a természetben csak vegyületei fordulnak elő. Bárium Elemi állapotban ezüstös színű, lágy, jól nyújtható könnyűfém. Legfontosabb ásványa a barit vagy súlypát, ami többnyire a tengervízből bepárlódó sóösszletekben és szulfidos érctelepek kísérő ásványaként fordul elő. Főként kis sűrűségű ötvözetek készítésére használják. Az orvostudományban csontritkulás kezelésére, daganatok csontáttételeinek vizsgálatára Ezüstfehér színű könnyűfém Fehér, radioaktív nehézfém. Az egyik legnagyobb mennyiségben előforduló fém a szervezetben. Rádium Felhasználása Elfordulása Ásványai a földkéreg gyakori alkotórészei; legelterjedtebb önálló ásványa a magnezit (MgCO3). Előáll.: A természetben csak a vegyületei fordulnak elő, fontos ásványa például a dolomit. Felhasználása jó minőségű alapanyag az űr- és repülőgépipar számára Reakciókészsége miatt elemi állapotban nem fordul elő a természetben. A szervezetbe került rádium a csontokba beépül. Elemi állapotában szürkés színű, kis fajsúlyú, igen kemény, rideg fém. különleges acélok ötvözője A légkörben minimális mennyiségben Felhasználása: fehérítőszerként Viszonylag könnyű, puha, reakcióképes fém Felhasználása ötvözőanyag - könnyűfémek ötvözeteinek nemesítésére A földkéreg 8. leggyakoribb eleme. A sói a lángot téglavörösre festik. A kalciumot használják mint adalékanyagot az üvegbe, illetve bizonyos ötvözetekbe. A mészt már az őskortól használják az építészetben. Az oltott mész a mai napig sok kötőanyag alkotója mint a malter, vakolat stb. A mész és gipsz együttes alkotói a cementnek. A világ fémrádium-készlete körülbelül 5,5 kg. Előfordulása: A kalcium szobahőmérsékleten reagál oxigénnel kalcium-oxidot és vízzel kalcium-hidroxidot képezve. A legtöbb magnéziumot a főleg dolomit ásványból álló dolomit kőzetek tartalmazzák. Be(OH)2 -> BeO + H2O Kalcium Levegőn meggyújtva vakító fehér lánggal elég, magnézium-oxid (MgO) keletkezése közben. növényvédő szerekben Mérgező, fehér szilárd anyag Kalcium Berillium gumi- és linóleumfeldolgozásban
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Andrónyi Flóra: Alkáliföldfémek és vegyületei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x596 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna