D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : moldovan_istvan_kiserleti_webarchivalas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kísérleti magyar webarchiválási program
B e s o r o l á s i   c í m : Kísérleti magyar webarchiválási program
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A könyvtárak szerepe
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Moldován
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1960-
V I A F I d : 121376103
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-09
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-07-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatmentés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017. július 6.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Miskolc
G e o N a m e s I d : 717582
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Kísérleti magyar webarchiválási program A könyvtárak szerepe MKE Vándorgyűlés http://vandorgyules.rfmlib.hu/ Miskolc, 2017.07.06. Kínálat A könyvtárak szerepe, új dokumentumok, új feladatok Az eltűnő idő nyomában, előzmények Az eltűnő honlapok világa Nemzetközi példák Hazai fejlemények További lehetőségek A könyvtárak szerepe, új dokumentumok, új feladatok A Könyvtár ≠ könyv-tár - a gyűjtőkör változik! Könyv Újság Térkép Fotó Képeslap Hanglemez, audio CD CD-ROM, DVD ... A digitalizálástól a digitális dokumentumokig Digitalizálás: az analóg dokumentumok digitális változatainak létrehozása Digitálisan született dokumentumok! E-könyvek E-folyóiratok Digitális fotók, képek Digitális kéziratok ... Mit is kell, lehet menteni? A honlapok tartalmát; szöveg, kép, hang, video... Fájlok, kapcsolatok, linkek A honlapok funkcióit -keresés, listák, interaktív lehetőségek -, helyi szoftverrel támogatottakat részlegesen lehet. A felszíni és a mélyweb (deep web) Magyar internet archívum - terv 2006. Miskolc, Networkshop, Javaslat egy Magyar Internet Archívum létrehozására - Drótos László http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4431&issue_id=473 2011-2012. TÁMOP pályázat; NIIF, SZTE, sikertelenek Magyar webarchiválási pilot 2016-2018. OSZK Országos Könyvtári Rendszer projekt Webarchiválási almunkacsoport; pilot kidolgozása, elindítása, a folyamatos archiválás megalapozása Munkacsoport vezetője: Drótos László Tervek Együttműködések, munkamegosztás kialakítása Nemzetközi tapasztalatok megismerése Nemzetközi kapcsolatok kiépítése Belépés az IIPC-be (International Internet Preservation Consortium) - http://netpreserve.org/ Cél: egy folyamatos magyar webarchívum (MIA) elindítása Évi kétszeri mentés a nemzeti domainról *.hu Szelektív mentés Tematikus szempontok szerint Események szerint (pl. vizes VB, választások) Felhasználások, alkalmazások kidolgozása Legyen egy olyan jogi környezet, amely a magyar közgyűjtemények számára is lehetővé teszi, hogy a nyilvános internetről archiváljanak tartalmakat, valamint azokat - a szerzői és személyiségi jogi korlátozások figyelembevételével - nyilvánosan vagy helyben szolgáltassák. a Magyar internet arhcívum A Magyar Internet Archivum, a webarchiválás iránt érdeklődők levelező listája. http://mekosztaly.oszk.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/mia-l Webarchiválási Wiki http://mekosztaly.oszk.hu/mia/MIA_wiki.html Köszönöm a figyelmet! Moldován István E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya moldovan@oszk.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Az internet archiválása, mint könyvtári feladat
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x575 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna