D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : mezo_csaba_metszet_terkep_tajkep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ELTE Egyetemi Könyvtár Metszet-, Térkép-, és Tájkép-gyűjteménye
B e s o r o l á s i   c í m : ELTE Egyetemi Könyvtár Metszet-, Térkép-, és Tájkép-gyűjteménye
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Mező
U t ó n é v : Csaba
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
B e s o r o l á s i   n é v : Virág
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-02
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2016-06-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Mező Csaba, Virág Gabriella
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Katalogizálás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : adatfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2016. június 9.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az ELTE Egyetemi Könyvtár Metszet-, Térkép-, és Tájkép-gyűjteménye Virág Gabriella Mező Csaba Metszet-, Térkép-, és Tájkép-gyűjtemény A gyűjtemény 8300 egylapos sokszorosított grafikából áll. Keletkezési idejük meglehetősen eltérő. Főként a XVIII - XIX. századból származnak, de akadnak köztük XX., sőt XV. századi nyomtatványok is. Az állomány jelentős része portré (történelmi személyek, írók, filozófusok, művészek ábrázolásai), kisebbik része térkép, tájkép, épületábrázolás, illusztráció. A gyűjtemény feltárása A dokumentumok integrált könyvtári rendszerben való feldolgozását jelentősen gyorsította a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma pályázata keretében 2012-ben kapott támogatás. A projekt két lépcsőben valósult meg: Elérhetővé tettük a bibliográfiai adatokat az integrált könyvtári rendszerben (ALEPH) A rekordokhoz kapcsoltuk a digitalizált képeket Feldolgozás az ALEPH-ben Első, a kor szakmai színvonalának megfelelő, analitikus katalógus a metszetekről, a könyvtár új épületbe történt átköltözését követően (1876) készült. A metszetek egy részéről a korábbi évek folyamán, még az előző integrált rendszerben (HORIZON) készültek leírások, amelyek nem voltak szabványosak, a jelzetelésük nem volt egységes. A gyűjtemény feldolgozása során fontos volt, hogy a bibliográfiai rekordok egyaránt tartalmazzanak a formai és a tartalmai feltárásra vonatkozó adatelemeket, a leírások a MARC21 szabványnak megfelelően készüljenek, alkalmasak legyenek a MOKKÁ-ba, illetve a MOKKA-R-be való feltöltésre. A metszetek jelzetelése: formátuma KEP00001, KEP00002 stb. Digitalizált képek Digitalizálás: 600 dpi, TIFF formátum Konvertálás: 150 dpi, JPG formátum Képfájlok elnevezése: KEP00001, KEP00002 stb. Digitális gyűjtemény: EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár) EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár https://edit.elte.hu Keretrendszer: DSpace Interfész: XMLUI Metaadat forma: Minősített Dublin Core Egyedi azonosító: Handle azonosító URI (Universal Resource Identifier) Feltöltés az EDIT-be Bibliográfiai adatokat az integrált könyvtári rendszerben (ALEPH) Metaadatok és a digitalizált fájl az intézményi repozitóriumban (EDIT) A feldolgozás folyamata, csatlakozás a közös adatbázisokhoz A dél-amerikai jezsuita missziók földrajzi környezetét bemutató térkép bibliográfiai rekordja: A dél-amerikai jezsuita missziók földrajzi környezetét bemutató térkép az EDIT-ben: Az 1767-ben készült színezett térképrajzon a perui missziós terület egészét láthatjuk (KEP06888 régi jelzet: Térk. I.A./17) http://hdl.handle.net/10831/7831 Nicolaus Billij: F. Aurelius Brandolinus cognomento Lippus Mathiae Mathiae Corvini Hungariae Regis Consiliarius...1497 Aurelio Brandolini Lippo (1454?-1497) KEP07792 http://hdl.handle.net/10831/5749 Ernst von Isenburg gróf (1584-1664) Frankfurt, 1647 KEP04541  http://hdl.handle.net/10831/7637 Báró Mecséry, a legkeményebb fejű magyar post 1805, ante 1821 KEP06156 http://hdl.handle.net/10831/3984 Barabás Miklós: Füredy Mihály (1816-1861) mint Figaro Pest, 1847 KEP05531 Barabás Miklós: Lendvay Márton és fia Pest, 1852 KEP04972 http://hdl.handle.net/10831/3329 http://hdl.handle.net/10831/3598 Wragg, G.: Viktória királynő (1819-1901) 1856 KEP08180 http://hdl.handle.net/10831/6011 Andrássy Manó: Szerencsés utat, sok béketűrést... post 1871, ante1891 KEP07916 http://hdl.handle.net/10831/5869 Elischer Lajos: A budapesti Egyetemi Könyvtár új épülete 1875 KEP08181 http://hdl.handle.net/10831/8591 Köszönjük a figyelmet! Virág Gabriella virag.gabriella@lib.elte.hu Mező Csaba mezo.csaba@lib.elte.hu ELTE Egyetemi Könyvtár
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mező Csaba: Az Egyetemi Könyvtár metszetgyűjteményének feltárása és elérhetővé tétele az integrált könyvtári rendszerben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 24
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x578 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna