D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : drotos_laszlo_webes_tartalmak_digitalis_megorzese.jpg
C Í M 
F ő c í m : Webes tartalmak digitális megőrzése
B e s o r o l á s i   c í m : Webes tartalmak digitális megőrzése
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Drótos
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2018-10-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkafolyamat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Drótos László (témafelelős) E-könyvtári Szolgáltatások Osztály Webes tartalmak digitális megőrzése Born Digital - Digitális tartalom, digitális szolgáltatás - K2 továbbképzési sorozat Budapest, 2018. október 10. Cél: A magyar webtérben nyilvánosan elérhető - kiemelten a kulturális, a tudományos, az oktatási és a közéleti jellegű - digitális tartalmak rendszeres mentése és hosszú távú megőrzése kutatási, oktatási, hivatkozhatósági, bizonyíthatósági, helyreállíthatósági és egyéb célokra. Magyar webtér: A magyar doménregisztrálók által magyarországi domén alá bejegyzett címeken lévő webhelyek, valamint a külföldi doméneken magyar természetes vagy jogi személyek által létrehozott webhelyek összessége a jelenben, továbbá minden olyan egyéb weboldal az élő weben, amelyet magyar célközönségnek szánnak. Magyar webtartalom: A magyar webtérben létező vagy valaha létezett digitális tartalmak összessége, beleértve tehát azokat is, amelyek már az élő weben nem elérhetők, de valahol (pl. egy webarchívumban vagy egy tárolóeszközön) megőrződtek. Megvalósítás: 2017 elején, az OKR program részeként indult két éves kísérleti projekt egy magyar webarchívum megalapozása céljából. Munkacsoport: Két részmunkaidős informatikus, egy webkönyvtáros és egy webadminisztrátor. Hardver: Egy nagyobb aratószerver a KIFÜ-ben (128 GB memória, 20 TB tárhely) és egy kisebb OSZK-s szerver a szoftvertesztekhez és a demó gyűjteményhez. A végleges infrastruktúra beszerzés alatt. Szoftver: Heritrix, OpenWayback, NetarchiveSuite, Web Curator Tool, WAIL, Brozzler, Webrecorder, Nimbus Screen Capture, SolrWayback, SolrMIA ... Aratások: Tematikus: közgyűjtemények, kutatóintézetek, önkormányzatok, egyetemek, irodalom, e-periodika (több mint 5 ezer webhely); esemény: téli olimpia, választások; országos: 291 ezer, a .hu alá bejegyzett domain. Demó: Engedélykérések után nyilvános demó archívum: kb. 120 honlap, blog és időszaki kiadvány, teljes szövegű keresővel, metaadatokkal. Honlap: Ideiglenes projekt honlap hírekkel, irodalomjegyzékkel, külföldi kollégák beágyazott Twitter üzeneteivel: mekosztaly.oszk.hu/mia Lista: MIA-L levelezőcsoport (jelenleg 28 taggal), néhány hetente helyzetjelentések a projekt aktuális fejleményeiről. Wiki: Közel 600 szócikk az internetes tartalmak megőrzésével kapcsolatos fogalmakról, projektekről, szoftverekről, szolgáltatásokról, szervezetekről, rendezvényekről stb. Bibliográfia: Több mint 450 tételes szakirodalmi gyűjtés absztraktokkal HTML, DOCX, PDF, RIS és bookmark formátumokban. Oktatás: Kevert típusú (nagyrészt e-learning) és hagyományos továbbképzési tanfolyam a Könyvtári Intézet szervezésében (terv). Ismeretterjesztés: Előadások hazai és külföldi rendezvényeken, publikációk a szaklapokban, "404 workshop" az OSZK-ban... További tesztek és fejlesztések: új gyűjtemények, az eddigiek újraaratása (oldalképekkel és részben Brozzlerrel), keresők fejlesztése, metaadatolás, minőségellenőrzés, statisztikák, raktározás, új honlap... Szabályozás: Belső útmutatók, szabályzatok, készülő törvénytervezet. Rendszerterv: Az üzemszerű működéshez és az OKR-hez való illesztéshez szükséges informatikai és munkafolyamat terv. Nemzetközi együttműködés: IIPC (International Internet Preservation Consortium), Internet Archive (magyar tartalom átvétele?). Hazai együttműködés: Munkamegosztás: válogatás (javaslattevő űrlap), archiválás, minőségellenőrzés, metaadatolás és szolgáltatás. 404 workshop: 2018. november 15-én az OSZK-ban (előadások és kerekasztal). A fő témák: a projekt eredményeinek részletes bemutatása, a távlati tervek, a jogi szabályozás és az együttműködési lehetőségek. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Internet archiválás a világban és Magyarországon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 8
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x578 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna