D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : drotos_laszlo_webarchivalo_projekt_eredmenyei.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az OSZK webarchiváló pilot projektjének eddigi eredményei
B e s o r o l á s i   c í m : OSZK webarchiváló pilot projektjének eddigi eredményei
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Drótos
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2018-11-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : archivált példány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutatási terv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018. november 15.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Drótos László Az OSZK webarchiváló pilot projektjének eddigi eredményei "404 Not Found - Ki őrzi meg az internetet?" workshop Országos Széchényi Könyvtár Budapest, 2018. november 15. Terra incognita Az online világ térképe 2017-ben az országdomének alá bejegyzett nevek száma alapján Fogalmak Magyar webtér: A magyarországi domén (.hu) alá bejegyzett címeken lévő webhelyek, valamint a külföldi doméneken magyar természetes vagy jogi személyek által létrehozott webhelyek összessége a jelenben, továbbá minden olyan egyéb weboldal az élő weben, amelyet magyar célközönségnek szánnak vagy magyar vonatkozású. Magyar webtartalom: A magyar webtérben létező vagy valaha létezett digitális tartalmak összessége, beleértve tehát azokat is, amelyek már az élő weben nem elérhetők, de valahol (pl. egy webarchívumban vagy egy tárolóeszközön) megőrződtek. Magyar webarchívum: A magyar webtartalom nyilvános, illetve korlátozottan nyilvános, azon belül pedig kiemelten a kulturális, a tudományos, az oktatási és a közéleti jellegű részeinek ismétlődő mentéseiből álló gyűjteménye, hosszú távú megőrzési, kutatási, oktatási, hivatkozhatósági, bizonyíthatósági, helyreállíthatósági és egyéb célokra. Feladattábla 2017. május Feladattábla 2018. október Projektkezdés Koncepció(k) írása és elfogadtatása Gyűjtőkör megfogalmazása Munkatársak felvétele Projektnyilvántartás Belső kommunikáció megszervezése Külső kommunikációs csatorna indítása Infrastruktúra Tesztgyűjtemény Szolgáltatás Engedélykérések Szolgáltatófelület Metaadatok Keresők Webtér Kapcsolatépítés Ismeretterjesztés MIA Wiki Szakirodalmi bibliográfia Levelezőcsoport Előadások Publikációk Tanfolyam Jogi keret Engedélykérő levél Szerződés a tartalomgazdákkal Belső szabályzatok Projektzárás Törvényalkotás Útmutatók Projektbeszámoló Rendszerterv Fenntarthatósági terv Új honlap terv Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Az internet archiválása, mint könyvtári feladat
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 14
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x579 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna