D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 3858125101_ebf2201845_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rom
B e s o r o l á s i   c í m : Rom
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Bikerock
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-08-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : várrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar történelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Nógrád
G e o N a m e s I d : 3047348
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A megyének nevet adó várból csak romok maradtak. Az utóbbi években nagy ütemben folyik a falak konzerválása és részbeni helyreállítása, a látogatók ma már egy helyreállított bástyáról élvezhetik a nagyszerű kilátást. A várrom a völgyből magányosan kiemelkedő, 290 méter tengerszint feletti, 50-60 méter relatív magasságú dombon áll. Itt talán már a honfoglalás idején is létezett egy erődítmény. Az azonban biztos: a belső vár a XV. század során épült, díszes palotát emeltek, s mély, sziklába vágott árokkal vették körül. A XVI. században fokozatosan védművek kerültek köré, kialakult a belső és külső vár. Legmagasabb rész az öregtorony volt, ennek egyik sarokfala áll. A torony mellett nyílt a belső kapu, melyhez fahíd vezetett. 1949-ben ásatás tisztázta a hídpillérek helyzetét, ekkor került elő egy vörösmészkő tábla Báthory Miklós váci püspök címerével. A belső várat kelet és észak felől falszoros övezi, falai és két kör alakú védmőve is megmaradt. Helyiségei négyszög alakú udvar körül épültek, ezekből ma csak a falcsonkok látszanak. Legépebb a nyugati, úgynevezett új bástya, ennek külső falában, elliptikus keretben 1622-es évszám és felirat olvasható. A középső és a keleti bástya romos. Épségben maradt meg a vár északi oldalán az egyetlen külső kapu, melyhez a községből szekérrel járható út vezet. A kapu simára faragott, gondosan illesztett kövekből áll, jól látható a csapórácshorony. A külső és belső kapu között zömök körbástya biztosította a védelmet.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : janopticeye: Védvárak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1923x2891 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer