D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2985587485_581140a1b5_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hámori Lake, Lillafüred, Hungary [Hámori-tó, Lillafüred]
B e s o r o l á s i   c í m : Hámori Lake, Lillafüred, Hungary [Hámori-tó, Lillafüred]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : beatbull
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-09-20
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-10-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Természetjárás, hegymászás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Miskolc
G e o N a m e s I d : 717582
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Lillafüred
G e o N a m e s I d : 718085
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Garadna
G e o N a m e s I d : 720604
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Hámori-tó
G e o N a m e s I d : 720213
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A lenyűgöző környezetben lévő Hámori-tó a Garadna patak felduzzasztásával keletkezett. Ma kedvelt horgász- és csónakázótó, télen a jégen korcsolyázni is lehet. Több mint 1 kilométeres sétaút vezet a partján. A Garadna patak vizét a vasverő hámorok számára duzzasztották fel 1770 táján . A Hámori-tó 1200 méter hosszú, 4-8 méter mély, átlag 400 ezer köbméter vizet tárol. Mélysége és hideg vize miatt fürdésre nem alkalmas. A Szinva-patak völgyében fekvő Lillafüred üdülőtelep 1892-ben jött létre, az akkori földművelésügyi miniszter, gróf Bethlen András kezdeményezésére. Nevét a miniszter unokatestvéréről, báró Vay Erzsébetről kapta - akinek a beceneve, a családi hagyományoknak megfelelően, Lilla volt. A Garadna-patak felduzzasztásával keletkezett Hámori-tó felett épült Magyarország egyik legszebb üdülője, a Palotaszálló. 1927-1930 között építették, Mátyás korabeli vadászkastélyt utánzó stílusban. A szálló alatt látható a Szinva-patak vízesése, és Lillafüreden két neves barlang, a gyógyhatású levegőjéről és cseppköveiről egyaránt ismert István-, és a különleges mésztufa-formákat felvonultató Anna-barlang is látható. Lillafüred egyik fontos megállója a Miskolc-Garadna között közlekedő erdei kisvasútnak.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Miskolc : Hámori tó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1152x768 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 100 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer