D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : google_buntetesek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Google büntetések típusai
B e s o r o l á s i   c í m : Google büntetések típusai
A L K O T Ó 
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : Evenich
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : kulcsszo.hu
S z é k h e l y : Debrecen
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-06-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : kulcsszo.hu
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : kulcsszo.hu - Evenich András
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Információs rendszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információkeresés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : büntetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítástechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : algoritmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkalmazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Google büntetések típusai
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az interneten közzé tett információk felelősséget rónak az adott honlap működtetőjére, mivel a helytelenül megválasztott sablon, silány tartalom és a rossz struktúra komoly szankciókat - Google büntetést - vonhat maga után.
A Google algoritmusai révén állandó jelleggel felügyeli a weboldalak organikus forgalmát és ellenőrzi, a linkek felépítése szabályos-e."
(Forrás: https://www.kulcsszo.hu/google-buntetesek-tipusai-es-megszuntetesenek-modjai/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sütik mindenhol! : De miért pont a számítógépünkön?
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 827x3923 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 99 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna