D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1412243268.jpg
C Í M 
F ő c í m : Riport egy szoboravatásról
B e s o r o l á s i   c í m : Riport egy szoboravatásról
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : István 1949
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Illyés
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1953-
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-01-04
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2014-10-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-10-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kathy Horváth Lajos (1924-1980)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : cigányzenész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 8. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Meggyőződésem, hogy a magyar cigányzenészek által világszerte népszerűsített magyar népzene legalább annyira Hungarikum, mint a Tokaji bor, de sokkal inkább mint egy dolmányos varjú, mely Argentínában is megtalálható. - Budapest VIII. kerületében sok cigányzenész lakik és lakott, az elhunytak emlékére létesítette a Budapest Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat 2013. október 26-án ezt a parkot: "Muzsikus Cigányok Parkja" néven, ahol elhunyt híres cigányprímások bronz domborművei láthatók. Ma újabb két domborművet (Id. Kathy-Horváth Lajos és Pertis Jenő) avatott Budapest Főváros Önkormányzata részéről Tarlós István és a Józsefvárosi Önkormányzat részéről: Dr. Kocsis Máté.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : id. Kathy Horváth Lajos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2712x3353 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer