D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0465_0581_pix_Oldal_35_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A berlini magyar esküvő
B e s o r o l á s i   c í m : Berlini magyar esküvő
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gróf Szögyény-Marich László berlini osztrák-magyar nagykövet leányaival és vejeivel, leánya esküvőjekor
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Willinger
U t ó n é v : Wilhelm
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1879-1943
V I A F I d : 265726244
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-05-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 27. sz. (1913. július 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szögyény-Marich Ilona (1879-1950)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Chorinsky Károly (1873-1948)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szőgyény-Marich László, ifj. (1840-1916)
V I A F I d : 232121513
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Geramb Irma (1848-1926)
V I A F I d : 17154800119056190144
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szögyény-Marich Kamilla (1876-1966)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Somssich József (1864-1941)
V I A F I d : 301398931
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szögyény-Marich Mária (1877-1965)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Somssich Géza (1866-1929)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Berlin
G e o N a m e s I d : 2950159
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1911
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A berlini magyar esküvő.
Gróf Szögyény-Marich László berlini osztrák-magyar nagykövet leányaival és vejeivel, leánya esküvőjekor. - Willinger fölvétele.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Villinger: Magyar esküvő Berlinben: Gróf Chorinsky Károly és menyasszonya, gróf Szögyény-Marich Lilly, berlini nagykövetünk leánya.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2733x2533 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna