D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : pedagogushalozatok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Online közösségek pedagógusoknak
B e s o r o l á s i   c í m : Online közösségek pedagógusoknak
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bedő
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Klára
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-02-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közösség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : multimédia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi csoport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 2013. február 8-án a V. Oktatás - Informatika Konferencián elhangzott társszerzős előadás prezentációja
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Tízből 8 magyar netező használ közösségépítő szájtot 2. Most kommentár nélkül Néhány Facebook profilról vágtam ki képeket, a fotókat, adatokat kitakartam, annyit elárulok, hogy mindenki pedagógus, aki diákokkal foglalkozik, illetve olyan, aki pedagógusokkal foglalkozik. Nem minősítem, hogy jó, vagy rossz, ezt mindenki döntse el maga, direkt vegyesen raktam össze a képernyőképeket, inkább csak technikailag csoportosítottam Ha esetleg valakit ismerősnek felfedezni véltek, tudjátok: Megtörtént esetekkel és valós személyekkel való bárminemű egybeesés csak a véletlen műve lehet. 3. Fotók a Facebookon Saját képek Saját képek másokról Mások képei rólunk Mások képei - bejelölés rólunk 4. App-ok Hozzáférnek a profilunkhoz! Elérik az ismerőseinket! Tartalmazhat vírust is! Tényleg vicces?! Csak megbízható forrásból! 5. Üzenetek a falon Kommunikáció előtt tegyük fel a kérdést: Biztos, hogy itt kell? Biztos, hogy így kell? Fel vagyunk készülve a válaszra is? Biztos, hogy vicces? Ha valami nem tetszik, használjuk a törlés gombot! 6. Like? A FB nagy sikerét a pozitivitásnak köszönheti 7. Facebook - pedagógus oldalak Pedagógusok Tanító Matek tanár Hajdú matek Élő történelem Digitális tananyag Interaktív tábla Interaktív tábla konferencia 8.Pedagógusokhttp://www.facebook.com/pages/pedag%C3%B3gusok/115616258533244 521 9.Tanítóhttp://www.facebook.com/pages/Tan%C3%ADt%C3%B3/274578479219061 125 10. Matek tanárhttp://www.facebook.com/pages/Matek-tan%C3%A1r/127637670667593 96 11. Digitális tananyaghttp://www.facebook.com/pages/Digit%C3%A1lis-tananyag/222850397763598 132 12. Interaktív táblahttp://www.facebook.com/pages/Interakt%C3%ADv-t%C3%A1bla/111104602247409519 13. Interaktív tábla konferencia 223http://www.facebook.com/pages/Orsz%C3%A1gos-Interakt%C3%ADv-T%C3%A1bla-Konferencia/100484796676136 14. A Facebook folyamatosan változik Nem a miénk Korhatár Biztonság? Sulinet - közösség?! 15. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!Elérhetőség:Web: http://andreabedo.huEmail: andreabedo@gmail.com
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bedő Andrea: IKT eszközök, digitális tananyagok, műveltségi területek a pedagógusok szemével
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 30
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x568 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet