D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1509284596.jpg
C Í M 
F ő c í m : Miska huszár [Miskahuszár]
B e s o r o l á s i   c í m : Miska huszár [Miskahuszár]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : repműszaki
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Rohonczi
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1957-
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vlaszák
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-11-13
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2017-10-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-10-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pákozd
G e o N a m e s I d : 3046769
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pákozdon a község mellett.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Amikor egy álom megvalósul…
Az Ólomkatona "élete" 2006 körül kezdődött (2006 tavaszán alakult meg az Ólomkatona Kft.,) Rácalmáson. (Műlap AZ: 5718) Ez idő tájt egy társaság alakult a megvalósításra.
2016-ban kialakult az elképzelés, hogy (az eredeti terveknek megfelelően) Pákozdra kerül a kiemelkedő méretű mű, a pákozdi Bogár halomra. A szobor már megvalósulása során kedvenccé vált, mutatja ezt a sok-sok ráaggatott jelző és értékelés. (pl. "a világ legnagyobb huszár szobra", "Magyarország legnagyobb szabadtéri szobra") Már most vonzza a látogatókat, körülötte - így már az átadás előtt - kerékpárosok, gyalogosok, autósok fotózgatnak. Méretei imponálóak, 100 tonna beton és 12,5 méter magasság. Az M7 autópályáról is látható lesz az éjjel kivilágított szobor…
(Megjegyzem: engem is elfogott a lelkesedés, amikor pár hete láttam az M7-es autópályáról az épülő szobrot. Nem is hagyott nyugodni, hogy elmenjek oda: íme.)
A műalkotás ötletgazdája és mecénása Vlaszák Mihály neve a zászlón olvasható. Alkotói szignó nincs - hiába is kerestem, fölhívtam ROHO-t, hogy "hova rejtette?" azt mondta: "nem is lesz." De tudjuk, ki a szobrász...
(Forrás: https://www.kozterkep.hu/32218/miska-huszar)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : juhaszj, Medgyessy Ferenc: Lantpergető lány szobra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1000x1504 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer