D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0001-0100_pix_Oldal_21_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Blaha Lujza
B e s o r o l á s i   c í m : Blaha Lujza
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-02-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 55. évf. 3. szám (1908. január 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előadóművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dalénekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Blaha Lujza (1850-1926)
V I A F I d : 3269909
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Blaháné mint török biróné a piros bugykellárisban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Blaha Lujza agyar színésznő. Eredeti neve Reindl Lujza, majd Kölesi, Soldosné és Splényiné. Atyja korai halála után mostohaapjának, a színész Kölesi Antalnak vette fel a vezetéknevét. Már 13 éves korában önálló szerepeket játszott. Több vidéki társulatnál játszott, majd a Budai Népszínházhoz szerződött, ahol 1864-ben azonnal sikert aratott. A színház bukása után ismét vidékre került. Szabadkán Blaha János karnagy (1829-1870) fedezte fel énektehetségét és képezni kezdte. így lett "a nemzet csalogánya", majd 1866-ban feleségül vette. Ettől kezdve, 1870-ig férje nevét viselte. A Nemzeti Színházban 1870-től szerepelt. Négy év múltán férje meghalt és 1873-ban operaénekesnőként debütált Angelo szerepében, majd 1875-től 1896-ig a Népszínház tagjaként ünnepelt primadonna lett. 1875-ben vette feleségül Soldos Sándor földbirtokos, akkkor 1881-ig Soldosné néven szerepelt. 1881-ben báró Splényi Ödön felesége lett 1901-ben vált a Nemzeti Színház örökös tagjává. Teltkarcsú termete, bájos arca, csodás énekhangja, elbűvölő csevegése ellenállhatatlanul vonzóvá tette, 1883-ban a bécsi közönséget is meghódította. Játékos kedvessége a népszínműveken kívül igen jól érvényesült operettekben, vígjátékokban, sőt egyes némefilmekben is. Kiváló alakítása volt pl. Finum Rózsi A falu rosszában, Török bíróné A piros bugyellárisban, Szeremy grófné A nagymamában stb. (Színházi Kisl.1969.66 o., MNL.4k.129 0.)
(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Blaha Lujza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1757x2336 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes