D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_376_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A török-görög harcztérről
B e s o r o l á s i   c í m : Török-görög harcztérről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Trikala
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Morelli
U t ó n é v : Gusztáv
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1909
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 18. sz. (1897. május 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A török-görög harcztérről
Trikala
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nevezetes város Trikala is, a Pindus hegyláncz keleti oldalán a Kotjaka és az Ardami hegykiágazások közötti völgyben. Trikala a Balkán-félszigeti városok rendes reczipéje szerint épült. Egy magas hegy lankás oldalán lépcsőzetes formában sorakoznak a házak és utczák, akárcsak egy ókori görög színház nézőtere. Trikalának mythologiai története egész az őskor homályába nyúlik. Azt mondják, hogy Trika nimfa, Peneios leánya alapította e várost. Homér azonban azt regéli, hogy alapítója Oszklepias fia volt, ki Trója elpusztítása után oda menekült és innen nevezték a várost Trikának. Az évszázadok folyamán átváltoztatták nevét Trikalára. Az ókorban vagy 25,000 lakója volt, jelenleg alig él ott 7000 ember. A törökök 1770-ben teljesen lerombolták e várost és azóta nem is tud fellendülni hajdani nagy jelentőségére. A görög építészet romjai még most is fennállanak és hirdetik a város hajdani szépségét. Trikala környéke gyönyörűen szép. Árnyas erdők borítják a környékező hegységet, a melyről a város ragyogó képet nyújt. Gyönyörű mezők és rétek húzódnak egész a Pindus hegységig és ezüst szalagként kigyódzik keresztül azon a kis Trikalinos folyó. A házakat mind virágos kertek övezik, de azért a modern város alig nyújt építészeti szempontból valami különösebb szépséget. Csupán a püspöki templomon látszik a byzanczi művészet nyoma és említésre méltó az ott levő gazdag aranyhímzésű papi öltönygyűjtemény.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. május 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Görögország
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1048x763 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna