D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397_500_pix_Oldal_32_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Württemberg Sándor herczeg, huszár ezredesi díszruhában
B e s o r o l á s i   c í m : Württemberg Sándor herczeg, huszár ezredesi díszruhában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 29. sz. (1893. július 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sándor (Württemberg: herceg) (1804-1885)
V I A F I d : 81178731
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1834
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Württemberg Sándor herczeg, huszár ezredesi díszruhában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sándor württembergi herceg 1804. szeptember 9-én jött világra, Lajos württembergi herceg (I. Frigyes württembergi király és Marija Fjodorovna orosz cárné testvére) és annak második felesége, Nassau-Weilburgi Henrietta hercegnő (II. György brit király dédunokája) ötödik gyermekeként és egyetlen fiaként, Szentpétervárott.
30 évesen szerelembe esett a 22 esztendős magyar grófkisasszonnyal, Rhédey Klaudia Zsuzsannával, ám házasságuk rangon alulinak számított a württembergi királyi családban. Ám a szülők - látva Sándor kitartó udvarlását - végül beleegyezésüket adták a házassághoz, s 1835. május 2-án ő és Klaudia egybekeltek.
Három gyermekük született, akik azonban szüleik morganatikus (rangon aluli) házassága miatt születésükkor nem viselhették a hercegi rangot:
Klodin
Ferenc (ő lett Mária Adelheid cambridge-i hercegnő férje, Teck Mária brit királyné édesapja, VIII. Eduárd és VI. György brit királyok anyai nagyapja, s II. Erzsébet angol uralkodó apai dédapja)
Amália
1841 szeptember végén Sándor várandós hitvese, Klaudia, lováról leesvén olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy október elsején, 29 évesen életét vesztette. Sándor többé nem nősült újra.
1863-ban Württemberg királya, I. Vilmos biztosította Sándor három gyermeke számára a hercegi cím jogos viselését. 1866 júniusában Sándor fia, Ferenc nőül vette apja harmadfokú unokatestvérét, Mária Adelheid cambridge-i hercegnőt, II. György brit király leszármazottját, akitől négy gyermeke született, Mária, Adolf, Ferenc és Sándor.
Sándor herceg 1885. július 4-én, 80 esztendős korában hunyt el, a mai Szlovénia Laško nevű városában.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Rhédey Klaudia, Württemberg Sándor herczegné : Fia, Teck herczeg birtokában levő olajfestmény után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : R. Hirsch Nelli: Gróf Rhédey Klaudia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 867x950 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna