D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 68746_0025.jpg
C Í M 
F ő c í m : Forgács Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Forgács Sándor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-26
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-02-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Kolozsvári színész album
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Kolozsvári színész album
M e g j e l e n é s : [Kolozsvár] : [Viaţa Ny.], [1923]
T í p u s : fotóalbum
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színházi fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Forgách Sándor (1890-1944)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Forgács Sándor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Forgách Sándor színész. 1909-ben kitüntetéssel végzett a Színiakadémián. Pécsett, majd Győrben játszott, 1919-ben Aradra szerződött Szendrey Mihály társulatáához. 1921 őszétől kezdetét vette életének leghosszabb önkéntes helyhezkötöttsége, pályájának 1935 őszéig tartó kolozsvári szakasza, amely egyben művészi fejlődésének csúcsait is jelzi. A kritika alakításainak értelmi és érzelmi komplexitását, intelligens beszédmodorát, plasztikus mozgását emeli ki, vonzódását a komikum nem hagyományos válfajai, a fájdalmas humor, a tragikomikum iránt. Ezek olyan jellemvonások és stílusjegyek korai jelentkezései, amelyek századunk utolsó harmadának színjátszásában váltak dominánssá. Egyik-másik írás azt is megjegyzi, hogy vj.-i figurái "mindig harmonikusabban sikerülnek, mint a hősiek". 1935-ben búcsút mondott Kolozsvárnak, és Inke Rezsővel társulva megpályázta a soron következő évadra az aradi színi koncessziót. Nem sikerült elnyernie. A negyvenes évek faji törvényei pedig még jobban elszigetelték. Fekete Mihállyal vezette a kolozsvári Vasas Klubban színpadhoz jutó együttest, a Zsidó Színházat. Pályájának és életének a deportálások vetettek véget. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fajk Rózsi
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 751x1150 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn