D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fel_1420.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pirit [Vértessomló]
B e s o r o l á s i   c í m : Pirit [Vértessomló]
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Herman Ottó Múzeum Ásványtára
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : támogató
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Ásványokért Alapítvány
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-09-28
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ásványvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ásványai
S z e r z ő : Herman Ottó Múzeum
M e g j e l e n é s : Miskolc : HOM, 2006
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 12 mm (szélesség)
T e c h n i k a : színes fotó
L e l ő h e l y : Herman Ottó Múzeum
T í p u s : adatbázis
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország ásványai
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geokémia, ásványtan
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Ásványi nyersanyagok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ásvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szulfidásvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pirit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vértessomló
G e o N a m e s I d : 3042942
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Vértes (hegység)
G e o N a m e s I d : 3042948
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : (A HOM leírása)
Ásványnév: Pirit
Ásványnév angolul: Pyrite
Képlete: FeS2
Kristályrendszer: Köbös
Osztály: Szulfidok
Megjelenés: Kocka, pentagondodekaéder vagy oktaéder alakú kristályok, ill. ezek kombinációi. A kristálylapok gyakran barázdáltak; a kristályok néha torzultak, megnyúltak, egészen tűsek is lehetnek. Gyakran alkot szemcsés, gömbös vagy cseppköves halmazokat. Penetrációs és kontakt ikreket is képezhet, jellegzetesek az. ún. vaskereszt alakú ikrei, ahol két pentagondodekaéder nő át egymáson.
Hasadás: {001} sz. határozatlan, {011} és {111} sz. elválás
Törés: Kagylós, egyenetlen
Keménység: 6-6,5
Sűrűség (g/cm3): 5,018
Átlátszóság: Opak
Szín: Halvány rézsárga, sötétebb vagy irizáló bevonattal
Karc: Zöldesfekete, barnásfekete
Fény: Fémes
Előfordulás, képződés: Magmás kőzetekben már az előkristályosodás folyamán is képződhet; előfordul pegmatitokban is, de leginkább hidrotermás telérekben otthonos. Kontaktmetamorf telepekben és regionális metamorfózis útján létrejött kőzetekben gyakori alkotó. Üledékes kőzetekben a diagenezis alatt képződik.
Név eredete: A görög tűz szóból, mivel megütve szikrázik.
Megjegyzés: Paramágneses; félvezető.
Gyakoriság: gyakori
Lelőhely: Vértessomló
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : SDT : A pirit ásványok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Pirit
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pirit [Karancsberény]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x773 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella